Skip to main content

Lärarrum för toppkompetens

Webbmaterialet består av stödmaterial för lärare för utbildning av unga med spetskompetens.

Huippuosaamisen_opehuone_banneri_SV.jpg

I materialet söker man genom expertintervjuer och utbyte av erfarenheter svar bland annat på hur vi tillsammans skapar toppförmåga, hur den unga ska stödas vid besvikelser och hur man kan använda sig av dramapedagogik. I anslutning till alla teman finns det enkla verktyg som står till förfogande.

Teman för Lärarrum för toppkompetens

Att träna upp toppförmåga tillsammans

Bekanta dig med temat

Så här lär jag känna den unga och skapar förtroende

Bekanta dig med temat

Avslappning och dramapedagogik

Bekanta dig med temat

Hur håller jag mig öppen för nya idéer

Bekanta dig med temat

Att arbeta tillsammans och teamarbete

Bekanta dig med temat

Hur stöder jag den unga vid besvikelser

Bekanta dig med temat