Skip to main content

Avslappning och dramapedagogik

I det här avsnittet bekantar vi oss med dramapedagogikens möjligheter. Vi intervjuar Anu Utter från yrkespedagogiska lärarhögskolan vid Jyväskylä yrkeshögskola och Niina Törmä från Careeria.

Inom dramapedagogik lär man sig gå i andras skor

Lärarutbildaren Anu Utter presenterar dramapedagogik och dess möjligheter i undervisningen.

Läs intervjun

Lärande är en glädje

Läraren Niina Törmänen anser att det utöver teori är bra att utnyttja upplevelse- och erfarenhetsbaserad pedagogik i undervisningen.