Skip to main content

Träningssystem

Skills Finland har utvecklat ett träningssystem, vars syfte är att utbilda kunniga arbetstagare, främja yrkesutbildningens image och kvalitet samt förstärka samarbetet mellan företag och läroanstalter.

valmennusjarjestelma_banneri.png

En del av de unga som deltar i träningen siktar på de internationella yrkesskicklighetstävlingarna, medan andra tränar inför arbetslivet.Valmennuskuvio_ruotsi.png

Träningen koordineras av grenledningsgrupper, som består av bland annat av representanter från arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt läroanstalterna. Varje grupp koordineras av en grenansvarig. Till de internationella tävlingarna skickar Finland en expert, det vill säga domare, för varje gren Finland deltar i. Experten deltar också i träningen tillsammans med de andra tränarna.

Mer information