Skip to main content

Att lära känna varandra och bygga upp förtroendet

I det här avsnittet bekantar vi oss med hur man under träningen lär känna den unga och hur man väcker förtroende. Vi intervjuar psykolog Ville Rantalainen och EuroSkills bagarexpert Hannele Laaksonen från WinNova.

Gemensamt intresse för den egna branschen är ett enkelt sätt att komma igång

Psykologen och konsulten Ville Rantalainen berättar i intervjun hur man kan beakta olika personligheter i träningen.

Läs intervjun

Förtroende kan man väcka genom att vara sig själv

Hannele Laaksonen, bagargrenens expert, berättar i videon hur hon bekantar sig med och bygger upp förtroendet för deltagarna.