Skip to main content

Att träna upp toppförmåga tillsammans

I det här avsnittet intervjuar vi undervisnings- och kulturministeriets överdirektör Petri Lempinen och grenchefen för hårdesign Kirsi Hangasmaa från Jedu.

Viljan att samarbeta kräver förtroende

Intervju med överdirektör Petri Lempinen, undervisnings- och kulturministeriet.

Läs hela intervjun

Inom frisering är samarbete det viktigaste

I videon berättar chefen för friseringsgrenen Kirsi Hangasmaa hur samarbetet i hennes gren fungerar när tävlande tränas till internationella tävlingar.