Skip to main content

Huippuosaamisen opehuone

Opehuone-title-rgb.pngMateriaalissa etsitään asiantuntijahaastattelujen ja kokemusten jakamisen kautta vastauksia muun muassa siihen, miten teemme yhdessä huippuosaajia, miten nuorta tuetaan pettymyksen hetkellä ja miten hyödyntää draamapedagogiikka. Kaikkiin teemoihin liittyy myös helpot työkalut, joita hyödyntää.

Huippuosaamisen opehuoneen teemat:

  • Miten valmentaa yhdessä huippuosaajia?
  • Näin opin tuntemaan nuoren ja herätän luottamusta
  • Rentous ja draamapedagogiikka
  • Miten pidän itseni avoimena uusille ideoille?
  • Yhdessä tekeminen ja tiimityöskentely
  • Miten tuen nuorta pettymyksen hetkellä