Skip to main content

Stöd vid besvikelse

I det här avsnittet bekantar vi oss med hur man bäst kan stödja unga när de möter besvikelser. Vi intervjuar utbildningschef Anu Kilkku och servicechef Katja Uotila samt Marko Varjos, långvarig expert inom snickargren.

Besvikelse ska inte förringas eller bagatelliseras

Utbildningschef Anu Kilkku och servicechef Katja Uotila från Yrkesinstitutet Live delar med sig av sina egna erfarenheter och tips om hur man kan bemöta en ung person som går igenom en besvikelse.

Läs intervjun

Den unga visar inte alltid sin besvikelse

Marko Varjos har länge arbetat som lektor och deltagit som expert i många WorldSkills- och EuroSkills-tävlingar. Han delar med sig av sina egna tips om hur man kan hantera känslor av besvikelse med unga.