Skip to main content

Sekretesspolicy

Personuppgiftsansvarig:
Skills Finland ry
Simonkatu 12 B 24
00100 Helsinki
viestinta@skillsfinland.fi

I denna sekretesspolicy beskrivs vilka personuppgifter och andra uppgifter vi samlar in via webbplatsen för Skills Finland (skillsfinland.fi). I vår verksamhet följer vi dataskyddslagstiftningen och behandlar uppgifter enligt praxis för god datahantering och god databehandling. Vi gör inga profileringar och använder inte automatiskt beslutsfattande om användaren.

Denna sekretesspolicy har utarbetats 25.2.2021.

Uppgifter som vi samlar in

Uppgifter som användaren anger

  • E-postadress vid beställning av nyhetsbrev.

Uppgifter som observerats om användningen av tjänsterna

  • Uppgifter som sparas i webbplatsens logg, till exempel användarens IP-adress.
  • Uppgifter som lagras av analysverktyget Google Analytics, till exempel användarens IP-adress.
  • Uppgifterna fås via kakor som sparas på datorn. Med hjälp av uppgifterna utvärderar man till exempel antalet besökare på webbplatsen och sammanställer användarrapporter för webbplatsens ägare.

Vi kan också samla in uppgifter via separata blanketter (till exempel enkäter och anmälningsblanketter). Vi informerar alltid om sekretesspolicyn för dessa blanketter i samband med varje blankett.

Mottagare av personuppgifter

  • Kommunikationsenheten vid Skills Finland
  • IT-företag som upprätthåller webbplatsen för Skills Finland
  • Tjänst för att skicka nyhetsbrevet Skillsletter
  • Webbplatsens analystjänst Google Analytics.

Lagring av personuppgifter

Skills Finland lagrar användarens uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Uppgifterna förvaras så länge som det är nödvändigt för att uppnå de användningsändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy. Vi raderar personuppgifterna när behandlingsgrunden för dem har upphört.

Användarens rättigheter

Enligt lagen har användaren rätt att kontrollera vilka uppgifter vi har samlat in om honom eller henne. Användaren har också rätt att kräva att felaktiga, bristfälliga, onödiga eller föråldrade personuppgifter rättas eller raderas. Ändringar kan göras genom att kontakta ovan nämnda personuppgiftsansvariga.

Ändringar i sekretesspolicyn

Skills Finland kan tidvis göra ändringar i denna sekretesspolicy utan att anmäla detta på förhand.