Skip to main content

Så här håller jag mig öppen för nya idéer

I det här avsnittet bekantar vi oss med hur man kan hitta och ta i bruk nya idéer för utbildningen. Vi intervjuar lärarutbildaren Tuomas Mäki-Ontto och Markku Vengasaho, chef för grenen bagare-konditor.

Nya idéer hittar man var som helst

Lektor Tuomas Mäki-Ontto från Tammerfors yrkeshögskolas yrkesinriktade lärarutbildning funderar i intervjun på hur han hittar nya idéer och påminner om att det inte lönar sig att göra en förändring bara för förändringens skull.

Läs intervjun

Med en nybörjarattityd håller man sig öppen för nya idéer

För Markku Vengasaho (Edusampo), chef för grenen bagare-konditor, har tävlingsverksamheten varit början på ett nytt lärarskap.