HANKINNAT

Julkista tukea saavana organisaationa Skills Finland noudattaa hankinnoissaan hankintalakia ja hankintoja koskevia säädöksiä.

Avoimista tarjouskilpailuista tiedotamme hankintailmoitukset.fi-sivuston kautta. Pienemmissä hankinnoissa lähetämme tarjouspyynnöt suoraan vähintään kolmelle mahdolliselle tarjoajalle.

Virtuaalitapahtuma-alusta Taitaja2021 Oulu -tapahtumaan

Ilmoitus Hankintailmoitukset.fissä

Vastaukset kysymyksiin (pdf)