Skip to main content

Hankinnat

Julkista tukea saavana organisaationa Skills Finland noudattaa hankinnoissaan hankintalakia ja hankintoja koskevia säädöksiä.

Avoimista tarjouskilpailuista tiedotamme hankintailmoitukset.fi-sivuston kautta. Pienemmissä hankinnoissa lähetämme tarjouspyynnöt suoraan vähintään kolmelle mahdolliselle tarjoajalle.

Avoimet hankinnat

Taloushallinnon ulkoistaminen (hankintailmoitukset.fi)

Tarjoukset tulee jättää viimeistään 29.11.2021 kello 12.00.