Skip to main content

Hankinnat

Julkista tukea saavana organisaationa Skills Finland noudattaa hankinnoissaan hankintalakia ja hankintoja koskevia säädöksiä.

Avoimista tarjouskilpailuista tiedotamme hankintailmoitukset.fi-sivuston kautta. Pienemmissä hankinnoissa lähetämme tarjouspyynnöt suoraan vähintään kolmelle mahdolliselle tarjoajalle.

Avoimet hankinnat

Toisen asteen koulutuksen mielikuvatutkimus (hankintailmoitukset.fi)

Tarjoukset tulee jättää viimeistään 28.2.2022 kello 16.00.