Skip to main content

Skills-sanasto

Ammattitaitokilpailuissa ja Skills-toiminnassa on paljon kilpailuja, titteleitä ja käsitteitä. Olemme koonneet tähän sanastoon yleisimmät termit, joita kilpailutoiminnassa käytetään.

turvapalvelu_banneri.jpg

Siirry oikeaan kohtaan sanastossa alla olevien linkkien kautta.

Eri ammattitaitokilpailut
Kilpailutoimintaan liittyvät järjestöt
Taitaja-kilpailun käsitteet
EuroSkills- ja WorldSkills-kilpailujen käsitteet

Eri ammattitaitokilpailut

Ammattitaitokilpailut ovat kilpailuja, joissa kilpailijat ottavat mittaa omassa ammattitaidossaan aikaa vastaan. Koostuu erilaisista tehtävistä, jotka arvioidaan. Kilpailut ovat julkisia ja yleisö pääsee seuraamaan suorituksia. Ammattitaitokilpailuissa kilpaillaan eri lajeissa, jotka edustavat ammatillisen koulutuksen aloja. Lajeja ovat esimerkiksi hiusmuotoilu, hitsaus ja sähköasennus.

Taitaja
Ammattitaidon SM-kilpailu ja Suomen suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma. Kilpailijat etenevät finaaliin semifinaalien kautta. Järjestetään vuosittain vaihtuvalla paikkakunnalla. Skills Finland myöntää järjestämisoikeudet tapahtumalle. Järjestävä taho on usein paikkakunnan tai alueen ammatillisen koulutuksen järjestäjä.

TaitajaPLUS
Muiden kilpailulajien ohella Taitajassa järjestetään TaitajaPLUS-lajeja, jotka on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.

Taitaja9
Yläkoululaisten nokkeluus- ja näppäryyskilpailu, jossa kilpaillaan kolmen hengen joukkueissa. Koostuu alue-, paikallis- ja finaalikilpailusta.

EuroSkills
Parittomina vuosina järjestettävä ammattitaidon EM-kilpailu. Suomesta kilpailuun osallistuu virallinen ammattitaitomaajoukkue, jonka Skills Finland yhteistyökumppaneineen lähettää.

WorldSkills
Parillisina vuosina järjestettävä ammattitaidon MM-kilpailu. Suomesta kilpailuun osallistuu virallinen ammattitaitomaajoukkue, jonka Skills Finland yhteistyökumppaneineen lähettää.

International Abilympics
Neljän vuoden välein järjestettävä kansainvälinen ammattitaitokilpailu erityistä tukea tarvitseville. Suomesta kilpailuun osallistuu virallinen ammattitaitomaajoukkue, jonka Skills Finland yhteistyökumppaneineen lähettää.

Järjestöt

Skills Finland ry
Voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ammatillisen koulutuksen vetovoimaa. Myöntää järjestämisoikeuden Taitaja-kilpailulle sekä lähettää ammattitaitomaajoukkueen kansainvälisiin kilpailuihin. Aktiivinen jäsen kansainvälisissä WorldSkills International, WorldSkills Europe ja International Abilympic Federation -järjestöissä.

WorldSkills Europe (WSE)
Eurooppalainen järjestö, joka edistää ammatillisen koulutuksen vetovoimaa Euroopassa. Jäsenmaita noin 30. Myöntää järjestämisoikeuden joka toinen vuosi järjestettävälle EuroSkills-kilpailulle.

WorldSkills International (WSI)
Maailmanlaajuinen järjestö, joka edistää ammatillisen koulutuksen vetovoimaa maailmanlaajuisesti. Jäsenmaita noin 80. Myöntää järjestämisoikeuden joka toinen vuosi järjestettävälle WorldSkills-kilpailulle.

International Abilympic Federation (IAF)
Maailmanlaajuinen järjestö, joka edistää erityistä tukea tarvitsevien ja vammaisten työllistymistä ja osaamista. Myöntää järjestämisoikeuden joka neljäs vuosi järjestettävälle International Abilympics-kilpailulle.

Taitaja

Ammattinäytös
Lajinomainen esittelyalue, jossa ei jaeta mitaleita. Ammattinäytöksissä esitetään usein alueelle tärkeitä elinkeinoja tai tulevaisuuden ammatteja.

Auditoija
Taitaja-tapahtuman järjestelyt ja toteutus auditoidaan eli arvioidaan laadullisesta näkökulmasta. Auditointiprosessia johtaa ja sen suunnittelee Skills Finlandin nimeämä pääauditoija, jonka apuna toimii Taitaja-järjestäjien nimeämiä apuauditoijia.

Competition Information System (CIS)
Taitaja-, EuroSkills- ja WorldSkills-kilpailuissa käytettävä pistelaskujärjestelmä. CIS-järjestelmän ensimmäinen versio kehitettiin WorldSkills Helsinki 2005 -kilpailuun.

Joukkueenjohtaja
Kilpailijailmoittautumisen yhteydessä koulutuksen järjestäjä nimeää oman oppilaitoksensa kilpailijoille joukkueenjohtajan. Joukkueenjohtaja toimii yhteyshenkilönä Taitaja-organisaation, kilpailijoiden ja kilpailuhuoltajien välillä.

Jury
Skills Finland asettaa jokaiselle Taitaja-kilpailulle juryn. Jury käyttää kilpailun ylintä päätösvaltaa ja ratkaisee kilpailujärjestäjälle tehdyt vastalauseet. Juryn jäsenet ovat aikaisempien ja tulevien Taitaja-kilpailuiden toimijoita. Lisäksi kokoonpanoon kuuluu myös Opetushallituksen edustaja.

Juryn puheenjohtaja
Juryn puheenjohtaja on Taitaja-kilpailun ylituomari, jonka Skills Finland on nimennyt. Hän vastaa kilpailun arvioinnin oikeellisuudesta Taitaja-semifinaalissa ja -finaalissa.

Kilpailuhuoltaja
Oppilaitos nimeää jokaiselle kilpailijalleen kilpailuhuoltajan. Hän toimii kilpailijan huoltajana kilpailun aikana, ja hänellä on oikeus toimia tarvittaessa kilpailijan edustajana. Yhden kilpailuhuoltajan vastuulla voi olla useampia kilpailijoita.

Lajiohjausryhmä
Lajivastaavan apuna toimiva ryhmä, joka koostuu esimerkiksi alan opettajista ja asiantuntijoista. Lajiohjausryhmän jäsenet suunnittelevat usein kilpailutehtävät ja toimivat kilpailussa
tuomareina.

Lajivastaava
Lajin järjestämisen vastuuhenkilö. Lajivastaava vastaa finaalissa lajin teknisestä toteutuksesta, lajin käytännön järjestelyistä sekä kilpailutehtävien ja arvioinnin tuottamisesta. Hän perehdyttää tuomariston yhdessä lajin päätuomarin kanssa. Lajivastaava huolehtii lajin kilpailun aikaisesta toiminnasta yhdessä päätuomarin kanssa.

Päätuomari
Skills Finland nimeää lajin päätuomarin, jolla tulee olla aikaisempaa kilpailu- ja arviointikokemusta Taitaja-kilpailusta, ja mahdollisuuksien mukaan myös kansainvälisistä kilpailuista. Lajin päätuomari perehdyttää tuomarit, ohjaa semifinaalikilpailua yhteistyössä semifinaalikoordinaattorin kanssa ja johtaa lajin finaalikilpailua.

Semifinaalijärjestäjä
Oppilaitos, joka järjestää lajin semifinaalin. Skills Finland järjestää haun semifinaalijärjestäjille kilpailua edeltävänä vuonna.

Semifinaalikoordinaattori
Koordinoi kunkin lajin semifinaalien järjestämisen yhdessä lajivastaavan ja päätuomarin kanssa. Lajin semifinaalikoordinaattori toimii tiiviissä yhteistyössä eri paikkakunnilla olevien semifinaalivastaavien kanssa. Lajin semifinaalikoordinaattori koostaa ja raportoi kaikkien paikkakuntien semifinaalitulokset kilpailuhuoltajille, Taitaja-järjestäjälle ja Skills Finlandille.

Semifinaalivastaava
Semifinaalin käytännön järjestelyt hoitaa paikkakunnalla toimiva semifinaalivastaava, joka suunnittelee järjestelyt semifinaalikoordinaattorin kanssa.

Tuomari
Kilpailusuorituksia arvioiva henkilö. Usein ammatillinen opettaja tai työelämän edustaja. Tuomareiden tulee olla ammatillisesti kokeneita, päteviä ja alallaan tunnustettuja ammattilaisia. Jokaisen lajin tuomaristoon kuuluu myös Skills Finlandin nimeämä päätuomari, joka perehdyttää tuomariston yhdessä lajivastaavan kanssa.

EuroSkills ja WorldSkills

Termin jälkeen suluissa on sanan englanninkielinen vastine sekä mahdollinen lyhenne, joita käytetään kansainvälisissä yhteyksissä. Suomeksi puhuttaessa käytetään suomenkielistä termiä, jos se on määritelty.

Competition Information System (CIS)
Taitaja-, EuroSkills- ja WorldSkills-kilpailuissa käytettävä pistelaskujärjestelmä. CIS-järjestelmän ensimmäinen versio kehitettiin WorldSkills Helsinki 2005 -kilpailuun.

Ekspertti (Expert)
Skills Finlandin nimeämä henkilö, joka toimii kansainvälisessä kilpailussa tuomarina ja lajin asiantuntijana. Ekspertti nimetään tiettyyn kilpailuun ja kausi kestää noin vuoden. Ekspertillä on taustatahonaan oppilaitos tai alan yritys.

Huippuvalmentaja tai Skills-huippuvalmentaja (Skill Trainer)
Kilpailijat treenaavat kansainväliseen kilpailuun valmentajan kanssa. Valmentajat ovat usein alan opettajia tai muita ammattilaisia.

Joukkueenjohtaja (Team Leader)
Suomen ammattitaitomaajoukkueella on 2−3 joukkueenjohtajaa, jotka järjestävät Skills Finlandin kanssa maajoukkueleirit sekä ovat kilpailijoiden apuna ja tukena kilpailumatkalla.

Lajipäällikkö tai Skills-lajipäällikkkö (Skill Manager)
Skills Finlandin nimeämä henkilö, joka koordinoi lajin kansainvälistä toimintaa Suomessa. Järjestää esimerkiksi lajin karsinnat kansainvälisiin kilpailuihin. Lajipäälliköt valitaan kolmen vuoden välein. Lajipäälliköllä on taustatahonaan oppilaitos tai alan yritys.

Pääekspertti (Chief Expert, CE)
Ekspertit valitsevat lajin keskuudessa pääekspertin ja varapääekspertin. Pääekspertti on vastuussa lajin järjestämisestä sekä kilpailun teknisen puolen hallinnoimisesta kilpailun sääntöjen mukaisesti. Varapääekspertti avustaa lajin pääeksperttiä.

Skill Advisor
Skill Advisor avustaa pää- ja varapääeksperttiä sekä Skill Competition Manageria lajin kilpailuarviointiin liittyvissä valmisteluissa.

Skill Competition Manager (SCM)
Skill Competition Manager työskentelee yhdessä pää- ja varapääekspertin kanssa vastaten lajin järjestelyistä.

Taustataho
Esimerkiksi kilpailijan tai ekspertin taustaoppilaitos tai -yritys, joka vastaa toimijan kustannuksista kilpailuun liittyen.

Tekninen delegaatti (Technical Delegate, TD)
Skills Finlandin nimittämä tekninen delegaatti edustaa Suomea kilpailukomiteassa. Tekninen delegaatti on eksperttien esimies, joka vastaa tiedon sekä teknisten dokumenttien (esimerkiksi kilpailun sääntöjen) välittämisestä eksperteille ja kilpailijoille.

Valmennusrinki
Valmennusrinki on kilpailijan tukiporukka valmennuksen aikana. Tavoitteena on saada valmennusrinkiin useita ihmisiä eri oppilaitoksista, jolloin kilpailija saa kaiken mahdollisen opin kilpailua varten ja kilpailutoiminnan hyödyt leviävät laajasti eri oppilaitoksiin. Valmennusrinkiin kuuluvia henkilöitä voivat olla kilpailijan lisäksi esimerkiksi lajipäällikkö, ekspertti, valmentaja ja varakilpailija.

Virallinen delegaatti (Official Delegate, OD)
Skills Finlandin nimeämä virallinen delegaatti toimii Suomen virallisena edustajana WSI- tai WSE-järjestön kokouksissa.