Skip to main content

Saavutettavuusseloste

Skillsfinland.fi-sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä tarkoittaa, että sivuston on täytettävä Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristössä esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA.

Tämä saavutettavuusseloste koskee sivustoa www.skillsfinland.fi.

Tämä seloste on laadittu 30.3.2020.

Seloste perustuu sisäiseen arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 18.4.2024.

Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Sivusto täyttää suurilta osin lain edellyttävät vaatimukset.

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)

  1. (WCAG 1.1.1) Osalle palvelun sisältämistä kuvista ei ole määritetty kuvaavia tekstivastineita.
  2. (WCAG 1.4.3) Joissain pdf-dokumenteissa on kontrastiongelmia.
  3. (WCAG 1.1.1) Joissain pdf-dokumenteissa on käytetty kuvia, joille ei ole asetettu tekstivastineita.
  4. (WCAG 1.3.1) Joidenkin pdf-dokumenttien ala- ja yläviitteitä ei ole linkattu tekstiin ja niiden tulkitseminen on hankalaa ruudunlukijalla.
  5. Sivustolla on pdf-tiedostoja, jotka eivät ole saavutettavia, koska ne ovat ulkopuolisen tahon tuottamia lukittuja ja virallisia tiedostoja, joihin Skills Finlandilla ei ole muokkauslupaa.
  6. Sivustolta löytyvän Taitaja-tehtäväpankin sisältö ei ole kaikilta osin saavutettava. Tämän sisällön kohdalla vetoamme kohtuuttomaan rasitukseen.

Puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2024 aikana.

Sovellettava lainsäädäntö ei kata tiettyjä sisältöjä

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole saavutettavissa, koska sovellettava lainsäädäntö (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019) ei kata niitä.

Skills Finlandin hallinnoimalla YouTube-kanavalla on ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä. Osasta tällaisesta videosisällöstä puuttuu tekstitys ja/tai kuvailutulkkaus. Ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa.

Sivustolla on pdf-tiedostoja, jotka ovat julkaistu ennen 23.9.2018 ja tällaisia tiedostoja ei näin ollen lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustollamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Sähköpostiosoite palautteen antamiseksi: viestinta@skillsfinland.fi

Skills Finlandin verkkosivujen saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Skills Finlandin viestintä.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000