Skip to main content

Hallitus ja työvaliokunta

Hallituksen, johon kuuluu korkeintaan 20 henkilöä, valitsee yhdistyksen varsinainen kokous. Skills Finlandin hallitus kokoontuu 5–6 kertaa vuodessa. Hallituksen jäsenet sitoutuvat edistämään yhdistyksen tarkoitusta ja toimimaan yhdistyksen tavoitteiden mukaisesti. Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita lain ja sääntöjen ja yhdistyksen päätösten mukaisesti. Opetushallinnon ja ammatillisten oppilaitosten lisäksi opettaja- ja opiskelijajärjestöillä sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöillä on edustajansa yhdistyksen hallituksessa.

Puheenjohtaja Marja Vartiainen, Vantaan ammattiopisto Varia

Tuula Antola, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Taitaja2023 Espoo

Diana Bergroth-Lampinen, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Taitaja2022 Pori

Kari Hyytiä, Teollisuusliitto ry

Anni Järvinen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helena Kahl, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, OAO:n Ammatilliset Opettajat

Anu Kilkku, Ammattiopisto Live

Maiju Korhonen, Elintarviketeollisuusliitto ry

Jukka Kosunen, Savon ammattiopisto, Taitaja2024 Kuopio

Seija Mahlamäki-Kultanen, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Sari Ojajärvi, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Taija Paasilinna, Opetushallitus

Aino Pohjanvirta (edustaja Eemeli Rajala), Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry

Sirkku Purontaus, Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry

Janne Suntio, Rakennusteollisuus RT / Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus

Tuomas Syyrakki, Würth Oy

Patrik Tanner, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry

Satu Ågren, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Työvaliokunta

Työvaliokunta on hallituksen työskentelyä valmisteleva elin, joka kokoontuu 9–10 kertaa vuodessa ja tekee päätöksiä sille annettujen valtuuksien puitteissa. Työvaliokunta seuraa operatiivisella tasolla toimintasuunnitelman, tulostavoitteiden ja budjetin toteutumista sekä yhdistyksen maksuvalmiutta.

Marja Vartiainen
Puheenjohtaja
marja.vartiainen@vantaa.fi

Sirkku Purontaus
Varapuheenjohtaja
sirkku.purontaus@redu.fi

Anu Kilkku
Jäsen
anu.kilkku@inlive.fi

Maiju Korhonen
Jäsen
maiju.korhonen@etl.fi