Skip to main content

Toisen asteen mielikuvatutkimus 2022

Toisen asteen mielikuvatutkimus paljastaa, että mielikuvaa ammatillisesta koulutuksesta on vielä varaa parantaa.

Mielikuvatutkimus 2022 kuva 1.png

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Skills Finlandin syksyllä 2022 teettämässä mielikuvatutkimuksessa haastateltiin peruskoulun 9.-luokkalaisia ja heidän vanhempiaan, lukiolaisia, ammatillisessa koulutuksessa opiskelevia nuoria ja aikuisia, yritysten henkilöstöasioista vastaavia henkilöitä ja oppilaanohjaajia. Tutkimuksen tuloksia vertailtiin kaksi vuotta sitten tehtyyn edelliseen tutkimukseen.

Toisen asteen koulutuksen mielikuvatutkimukseen vastanneet näkevät koulutuksen pääosin arvostettuna ja laadukkaana kaikissa koulutusmuodoissa. Lukiokoulutus koetaan yleissivistävänä ja laadukkaana, yleiseltä arvostukseltaan selvästi myös ammatillista koulutusta vahvempana. Ammatillinen koulutus nähdään vahvasti käytäntöön liittyvänä ja työelämään tähtäävänä koulutuksena.

Toisen asteen mielikuvatutkimus 2022

Tutkimuksen toteutus

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Skills Finlandin teettämässä mielikuvatutkimuksessa haasteltiin peruskoulun 9.-luokkalaisia ja heidän vanhempiaan, lukiolaisia, ammatillisessa koulutuksessa opiskelevia nuori ja aikuisia, yritysten henkilöstöasioista vastaavia henkilöitä ja oppilaanohjaajia. Tutkimuksen toteutti Innolink Oy.

Tutkimus toteutettiin pääosin puhelinhaastatteluina. Vastaajaryhmistä 9.-luokkalaisia, ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa opiskelevia nuoria tavoiteltiin myös sähköisesti. Tutkimus perustuu yhteensä 1 722 henkilön vastauksiin. Tutkimukseen kuului kvantitatiivinen osuus ja kvalitatiivinen osuus.

Tutkimus on jatkoa aiemmille ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimuksille, jotka on toteutettu vuosina 2007, 2010, 2013, 2016, 2018 ja 2020. Tämän vuoden kyselyissä ja haastatteluissa on vahvistettu lukiokoulutuksen osuutta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää eri kohderyhmien mielikuvia, käsityksiä, mielipiteitä ja kokemuksia toisen asteen koulutuksesta.

Katso aiempien vuosien tutkimustulokset.