Skip to main content

Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Skills Finlandin teettämässä mielikuvatutkimuksessa haastellaan puhelimitse yli tuhatta peruskoulun 9.-luokkalaista, lukiolaista ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelevaa sekä ysiluokkalaisten vanhempia. Lisäksi haastatellaan noin 100 yritysten henkilöstöasioista vastaavaa henkilöä ja 100 oppilaanohjaajaa. Lukiolaisia lukuun ottamatta samoille kohderyhmille tehdään noin 50 henkilökohtaista haastattelua. Tutkimus on toteutettu vuosina 2007, 2010, 2013, 2016, 2018 ja 2020.

Mielikuvatutkimus 2020

Aiemmat tutkimukset