Skip to main content

Attitydundersökning på andra stadiet 2022

En attitydundersökning på andra stadiet avslöjar att det ännu finns mycket att förbättra i anslutning till uppfattningen om yrkesutbildningen.

skills_mielikuvatutkimus_SV_2022-01.png

I en attitydundersökning som undervisnings- och kulturministeriet och Skills Finland lät göra hösten 2022 intervjuades elever i årskurs 9 i grundskolan och deras föräldrar, gymnasieelever, unga och vuxna som studerar inom yrkesutbildningen, personer som ansvarar för företagens personalärenden och elevhandledare. Resultaten från undersökningen jämfördes med den föregående undersökningen som gjordes för två år sedan.

De som svarade på attitydundersökningen inom utbildningen på andra stadiet anser att utbildningen i huvudsak är uppskattad och av hög kvalitet i alla utbildningsformer. Gymnasieutbildningen upplevs som allmänbildande och högklassig, och den är allmänt mer uppskattad än yrkesutbildningen. Yrkesutbildningen ses i hög grad som en praktisk och arbetslivsinriktad utbildning.

Attitydundersökning på andra stadiet 2022

Genomförande av undersökningen

I en attitydundersökning som undervisnings- och kulturministeriet och Skills Finland låtit göra intervjuades elever i årskurs 9 i grundskolan och deras föräldrar, gymnasieelever, unga och vuxna som studerar inom yrkesutbildningen, personer som ansvarar för företagens personalärenden och elevhandledare. Undersökningen genomfördes av Innolink Oy.

Undersökningen genomfördes i huvudsak som telefonintervjuer. Bland respondentgrupperna kontaktades unga i årskurs 9 som studerar inom yrkesutbildningen och gymnasiet också elektroniskt. Undersökningen grundar sig på svar från sammanlagt 1 722 personer. Undersökningen omfattade en kvantitativ del och en kvalitativ del.

Undersökningen är en fortsättning på tidigare attitydundersökningar inom yrkesutbildningen som har genomförts åren 2007, 2010, 2013, 2016, 2018 och 2020. Gymnasieutbildningen har gjorts mer framträdande i årets enkäter och intervjuer. Syftet med undersökningen var att utreda olika målgruppers attityder, uppfattningar, åsikter och erfarenheter av utbildning på andra stadiet.

Se undersökningsresultat från tidigare år.