Skip to main content

Tiimityöskentely sopii kaikille

Tiimivalmentaja Hanna Waldén Tiimiakatemia Globalista avaa haastattelussa tiimityöskentelyn hyötyjä ja opiskelijaryhmän ohjaamista tiimityön kautta. Haastattelu on osa Huippuosaamisen opehuone -materiaalia.

hanna walden netti 400x400.jpgMiten yhdessä tekeminen ja tiimityöskentely eroavat toisistaan?

Yhdessä tekeminen on osa tiimissä työskentelyä ja oppimista. Se on tärkeä osa sitä. Aidossa tiimissä tehdään asioita yhdessä.

Mitä yhdessä toimiminen parhaimmillaan on?

Tiiminä työskentelyssä on oleellista se, että ihmisillä on sidos toinen toisiinsa. Parhaimmillaan tehdään yhdessä töitä yhteisen asian tai tavoitteen eteen. Haluttu tavoite saa aikaan liikettä, keskinäisriippuvuutta ja ihmisten väliin syntyy sidos.

Hyvässä tiimissä tapahtuu jatkuvaa oppimista eli itsensä, toinen toisensa ja tekemisen haastamista. Osataan myös pysähtyä miettimään, mitä on tehty ja mitä siitä voidaan oppia.

Aito tiimi oppii ja kehittyy eteenpäin mennessään. Iloitaan onnistumisista, mietitään mitä voidaan tehdä paremmin, mitä opitaan virheistä. Virheet ovat paras oppimisen moottori. Hyvässä tiimissä uskalletaan käsitellä haastavia asioita, nostaa pintaan kipeitäkin asioita ja niistä oppien mennään eteenpäin.

Huipputiimeissä opitaan arvostamaan ja kunnioittamaan jokaista yksilöä ja erilaisuutta kaikissa muodoissaan. Siten saavutetaan luottamus ja turvallinen ilmapiiri, jolloin asioista voidaan puhua suoraan.

Tätä pitää treenata, että näemme toisen ihmisen ja hyvän hänessä.

Oma kokemukseni on, että suurin oppi kautta aikojen on erilaisuuden hyväksyminen, ymmärtäminen ja hyödyntäminen voimavarana. Näin alkaa näkemään toisessa ihmisessä hyvän ja mahdollisuuden oppia ja luoda yhdessä uutta.

Miten ohjaan kokematonta ryhmää, jotta saisin osallistujat pelaamaan yhteen?

Oppimisen näkökulma on avainjuttu. Käännä katse heti ryhmään ja sen sisällä oleviin yksilöihin. Aloita tarkastelemaan ryhmän dynamiikkaa ja yksilöiden välistä vuorovaikutusta.

Opettaja auttaa yksilöitä tutustumaan toinen toiseensa ja avaamaan jotakin itsestään.
Tässä tapahtuu näkymätön eli yksilöt alkavat kytkeytymään toisiinsa. Ihmisten väliin alkaa syntymään ajattelua, energiaa, luottamusta, innostusta, jännitystä ja uteliaisuutta. Tiimioppijoiden välinen sidos syntyy pikkuhiljaa ja treenaamalla ja vahvistuu yhdessä oppimisen kautta.

Kyse ei ole enää opettajan ja opiskelijan välisestä suhteesta, vaan tiimin opiskelijoiden välisestä yhteydestä ja sidoksesta. Kun opettaja asettuu pois oppimisen tieltä, alkaa syntyä keskinäistä yhteyttä ja vuorovaikutusta. Toisin sanoen vapauta opiskelijat kohtaamaan toinen toisensa. Mahtavia asioita alkaa tapahtumaan!

Kuinka motivoida halutonta opiskelijaa?

Puhuisin mieluummin auttamisesta motivoitumaan ja innostumaan. Opiskelija pitää nähdä ja olla aidosti kiinnostunut, kuka on tuo oppija ja mikä häntä motivoi. On heräteltävä, kysyttävä sinnikkäästi nuorten unelmista, intohimon tai innostuksen kohteesta. Kun silmiin syttyy valo, on se merkki, että jotain merkittävää alkaa tapahtua ja löytymään.

Vertaisten ja tiimin merkitys on iso innostuksen synnyttämiseksi. Kavereiden ja saman henkisten voima on voimista vahvin.

Olen pitkään saanut tehdä tätä työtä ja uskon vakaasti siihen, että liekki on kaikilla lapsilla, nuorilla ja aikuisilla olemassa. Sen äärelle pitää vain löytää.

Mikä on tärkein tiimityötaito, mikä meillä kaikilla tulisi olla?

Dialogi- ja vuorovaikutustaidot. Kyse on ihmisen kohtaamistaidosta. Tiimi on loppupeleissä yksilön oppimisen ja kasvun väline. Me näemme sen avulla itsemme. Se vaatii avautumisen prosessia, jossa katsotaan sisäänpäin omaan itseen ja ulospäin toisiin ihmisiin. Molempia tarvitaan. Tästä syntyy taito ja kyky kohdata toinen ihminen.

Dialogitaito perustuu neljään periaatteeseen: Kuuntele, kunnioita, odota ja puhu suoraan. Tämä on taito, missä ei ole ikinä valmis. Tiimioppiminen muistuttaa meitä ihmisyydestä. Me saamme olla keskeneräisiä, mutta myöskin meillä on mahdollisuus kasvaa koko elämän ajan. Siihen tarvitsemme toisia ihmisiä.

Sopiiko tiimityöskentely kaikille?

Tämä kysymys tulee vastaan viikoittain. Näen, että tiimioppiminen nimenomaan sopii kaikille, sillä siinä on kyse ihmisyydestä, ihmisenä kasvusta ja kehittymisestä. Jokaisella ihmisellä on tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi. Tiimi on väline tähän.

Ihmisen yksi perustarve on kuulua joukkoon tai yhteisöön. Tiimeissä on kyse juuri tästä eli yhteydestä toisiin ihmisiin.

Missioni on mahdollistaa se, että jokainen ihminen (lapsi, nuori, aikuinen) saisi edes kerran elämässään kokea, mitä on olla osa aitoa tiimiä. Siitä saa pohjan elämiseen, olemiseen, kasvuun ja oppimiseen. Se jättää parhaimmillaan elinikäisen jäljen ja saa toteamaan: Ei enää koskaan yksin.

Huippuosaamisen opehuoneen etusivulle

Yhdessä tekeminen ja tiimityöskentely -osion etusivulle