Skip to main content

Teamarbete passar alla

Teamcoach Hanna Waldén från Team-akademin Global diskuterar i en intervju fördelarna med teamarbete och handledning av en grupp studerande genom teamarbete. Intervjun är en del av materialet Lärarrum för toppkompetens.

hanna walden netti 400x400.jpgHur skiljer sig att arbeta tillsammans och teamarbete från varandra?

Att arbeta tillsammans är en del av teamarbetet och lärandet. Det är en viktig del av det. I ett genuint team gör man saker tillsammans.

Vad är att arbeta tillsammans som bäst?

När man arbetar som ett team är det väsentligt att människor har ett band till varandra. I bästa fall arbetar man tillsammans för en gemensam sak eller ett gemensamt mål. Det önskade målet skapar rörelse, ömsesidigt beroende och ett band uppstår mellan människorna.

I ett bra team sker kontinuerligt lärande, med andra ord att man utmanar sig själv, varandra och det man gör. Man kan också stanna upp och fundera på det man gjort och vad man kan lära sig av det.

Ett genuint team lär sig och utvecklas när det går vidare. Man gläder sig över framgångar, funderar på vad man kan göra bättre, vad man kan lära sig av fel och misstag. Fel är den bästa motorn för lärande. I ett bra team vågar man behandla utmanande saker, diskutera saker som är smärtsamma och lära sig av dem.

I toppteamen lär man sig att uppskatta och respektera varje individ och olikhet i alla dess former. På så sätt uppnår man förtroende och en trygg atmosfär. Och då kan man kan tala ärligt om saker.
Detta är något man måste träna på, så att vi ser den andra och det goda i honom eller henne.

Min egen erfarenhet är att den största lärdomen genom tiderna är att acceptera, förstå och utnyttja olikheter som en resurs. På så sätt börjar man se det goda i andra människor och en möjlighet att tillsammans lära sig och skapa nytt.

Hur styr jag en oerfaren grupp så att deltagarna blir samspelta?

Lärandeperspektivet är centralt. Vänd genast blicken mot gruppen och individerna i gruppen. Börja granska gruppens dynamik och interaktionen mellan individerna.

Läraren hjälper individer att lära känna varandra och berätta något om sig själv.
Här sker något man inte sett tidigare, dvs. band börjar skapas mellan individerna. Mellan människorna börjar tänkande, energi, förtroende, entusiasm, spänning och nyfikenhet växa fram. Bandet mellan teamdeltagarna uppstår så småningom och genom träning och stärks genom gemensamt lärande.

Det är inte längre fråga om relationen mellan läraren och den studerande, utan om kontakten med och bandet till de studerande i teamet. När läraren tar ett steg bakåt i lärandet börjar det uppstå ömsesidig kontakt och växelverkan. Med andra ord, gör de studerande fria att möta varandra. Fantastiska saker börjar hända!

Hur motivera en motvillig studerande?

Jag skulle hellre tala om hjälp för att motivera och inspirera. Man måste se den studerande och vara genuint intresserad av vem han eller hon är och vad som motiverar honom eller henne.   Man måste väcka den unga och envist fråga om hans eller hennes drömmar, passion eller intresse. När ett ljus tänds i den ungas ögon är det ett tecken på att något börjar hända och att man hittat något betydelsefullt.

Kamrater och teamet har en stor roll när man vill väcka entusiasm. Den kraft som man får av kamrater och likasinnade är den allra starkaste.

Jag har fått arbeta med detta länge, och jag är övertygad om att lågan finns hos alla barn, ungdomar och vuxna. Man måste bara hitta den.

Vilken är den viktigaste färdigheten i teamarbete som vi alla borde ha?

Förmågan att föra dialog och interaktionsfärdigheter. Det är fråga om förmågan att möta människor. Teamet är i slutändan ett verktyg för individens lärande och tillväxt. Med hjälp av teamet ser vi oss själva. Det kräver en process där man öppnar upp, blickar in i sig själv och utåt mot andra människor. Båda behövs. Detta ger färdighet och förmåga att möta andra människor.

Förmågan att föra dialog grundar sig på fyra principer: Lyssna, respektera, vänta och tala ärligt. Det här är en färdighet som där man alltid lär sig mer. Teaminlärning påminner oss om mänsklighet. Vi får vara ofullständiga, men vi har också möjlighet att växa under hela livets gång. Vi behöver andra människor för detta.

Passar teamarbete alla?

Denna fråga stöter jag på varje vecka. Jag ser att teaminlärning uttryckligen lämpar sig för alla, eftersom det handlar om mänsklighet, tillväxt som människa och utveckling. Varje människa har ett behov av att bli sedd och hörd. Teamet är ett verktyg för detta.

Ett av människans grundläggande behov är att höra till en grupp eller en gemenskap. Teamen handlar om just detta, dvs. om kontakten med andra människor.

Min mission är att göra det möjligt för varje människa (barn, ungdom, vuxen) att åtminstone en gång i sitt liv uppleva vad det är att vara en del av ett genuin team. Det ger en grund för att leva, vara, växa och lära sig. I bästa fall lämnar den ett livslångt spår och får en att konstatera: Aldrig mer ensam.

Startsidan av Lärarrum för toppkompetens

Startsidan av teman Att arbeta tillsammans och teamarbete