Skip to main content

Så här deltar du

Varje år deltar hundratals personer från läroanstalter, företag och föreningar i tävlingar i yrkesskicklighet. Nedan kan du hitta ditt eget sätt att delta!

nain_osallistut_banneri.png

Tävlingsverksamheten ger en möjlighet att utveckla det egna kunnandet samt skapa nya kontakter för både studerande och lärare samt personer som redan är i arbetslivet. Dessutom är de en utmärkt plats för samarbete mellan utbildning och företagsvärlden. Det finns flera sätt att delta i tävlingsverksamheten. Nedan presenteras ett antal exempel på hur man kan komma med i verksamheten.

Se kommande tävlingars tidpunkter på evenemangskalendern.

Tävlande

Årligen söker vi motiverade och kunniga ungdomar till de internationella EuroSkills-, WorldSkills- och International Abilympics-tävlingarna som en del av Finlands landslag för yrkesskicklighet.
Vi meddelar i nyheterna på vår webbplats när ansökningstiden är på gång. Ansökningstiden öppnas cirka ett år före tävlingen.

Deltagarna väljs till laget genom öppna uttagningstävlingar. I Finland söker man tävlande till de grenar som har en Skills-grenchef och expert utsedda av Skills Finland.

Uttagningarna ordnas av Skills-grenchefen. Skills Finland fattar de slutliga besluten om lagets sammansättning utifrån grenchefernas förslag. Målet är att alla tävlande i Finland ska nå nivån Medallion for Excellence (en tävlingsprestation som är bättre än genomsnittet).

Förutom de tävlande har även andra studerande möjlighet att delta i träningsgrupperna för grenarna. Mer information fås av grenchefen för respektive gren.

Expert

Vi söker årligen experter för att agera som domare och sakkunniga vid de internationella EuroSkills-, WorldSkills och International Abilympics -tävlingarna. Vi meddelar via våra webbsidor när experter söks. Ansökningsperioden sker oftast ca. ett år före den relevanta tävlingen. Experter väljs på basis av ansökningar och intervjuer.

Skills Finlands mål är att tävlingsverksamheten skulle nå så många läroanstalter som möjligt. Då skulle så många som möjligt ha en möjlighet att utveckla den egna verksamheten genom tävlingsverksamheten. Till följd av detta gäller som huvudregel att samma person inte kan agera som både expert och grenledare.

Skills-grenledare

Skills-grenledarna som väljs för tre år åt gången utvecklar och koordinerar grenarnas internationella tävlingsverksamhet och -träning i Finland. Vi meddelar i nyheterna på vår webbplats när ansökningstiden för grenledarna är på gång.

Skills-topptränare

Deltagandet i internationella tävlingar kräver en sträng träningsperiod av den tävlande. Man förbereder sig för tävlingen i en träningsgrupp som ofta består av Skills-grenchefen, en expert samt en eller flera Skills-topptränare. En topptränare kan till exempel vara en lärare i branschen, en yrkesperson i arbetslivet eller en tidigare tävlande.

Du kan söka dig till grenens träningsgrupp genom att kontakta Skills-grenchefen som koordinerar respektive gren. Du kan ansöka om att bli officiell Skills-topptränare med den bifogade blanketten. Topptränare söks för de grenar där internationell tävlingsträning genomförs under ledning av Skills-grenchefen. Listan med Skills-grenchefer finns ovan.

Lagledare

Finlands landslag i yrkesskicklighet har 2–3 lagledare som byts ut per tävling. Lagledarna har en central roll i planeringen och ordnandet av landslagsläger. Dessutom fungerar de som hjälp och stöd för de tävlande under tävlingsresan.

En av lagledarna är Skills Finlands representant och de två andra söks med öppen ansökan. Vi meddelar i nyheterna på vår webbplats när ansökningstiden är på gång.

Samarbetspartner

Tävlingsverksamheten ger företag en ypperlig chans att vara med i branschens utbildning och dess utveckling. Det finns flera former av partnerskap. Ett företag kan exempelvis erbjuda maskiner, apparater eller material för tävlare och få synlighet i gengäld. De kommande EM och VM mästarna är goda rollmodeller för bland annat unga som funderar på sina framtida studieval. Å andra sidan kan ett företags representant delta som tävlare, expert, grenledare eller tränare.

Ett partnerskap inom en viss gren kan diskuteras med grenens grenledare. Företag som är intresserade av att samarbeta med hela laget kan kontakta Teija Ripattila.

Kontakt

Teija Ripattila

Ansvarig mästartränare
040 455 2020
teija.ripattila@skillsfinland.fi