Skip to main content

Skills-toiminta löytää paikkansa myös poikkeusoloissa

Skills Finlandin toiminnanjohtaja Eija Alhojärvi kirjoittaa, millaisia vaikutuksia poikkeusoloilla on Skills-toimintaan Suomessa ja kansainvälisesti.

Tammikuussa kirjoitin vuoden 2020 toiminnastamme otsikolla ”Kohti 2020-luvun ammattitaitokilpailuja”. Kukapa olisi tuolloin osannut ennustaa, että nyt, neljä kuukautta myöhemmin, on Taitaja2020-tapahtuma peruttu ja vuoden 2020 EuroSkills-tapahtuma siirretty pidettäväksi tammikuussa 2021.

Koronasta huolimatta toimimme toistaiseksi vuodelle 2020 hyväksytyn vuosisuunnitelmamme mukaisesti. Uskomme, että asetetut tavoitteet on mahdollista pääosin saavuttaa. Valmistelemme uuden strategian mukaista toimintasuunnitelmaa vuosille 2021–2023, jatkamme Taitajan kehittämistyötä yhdessä tulevien Taitaja-järjestäjien kanssa ja olemme käynnistäneet huippuosaajien valmennusjärjestelmän kehittämistyön.

Katse tulevaan

Toki korona on monella tavalla vaikuttanut käytännön toimiimme ja tapaamme tehdä töitä. Valtaosa Taitaja2020-tapahtuman eteen tekemästämme työstä oli saatu päätökseen jo ennen perumista. Heti perumisen jälkeen ensimmäinen tehtävämme oli yhdessä järjestelyistä vastaavan Gradian kanssa toteuttaa nopealla aikataululla mittavat viestintätoimet. Kaikille asianosaisille oli saatava tieto tapahtuneesta yhtäaikaisesti. Saamastamme palautteesta päätellen onnistuttiin viestinnässä tässä haastavassa tilanteessa hyvin.

Tällä hetkellä keskitymme jo seuraaviin, vuosien 2021 ja 2022 Taitaja-tapahtumiin. Olettamuksemme on, että jo keväällä 2021 on mahdollista järjestää Taitajan kokoinen tapahtuma. Erityisen haasteen aiheuttaa kouluttaminen, perehdyttäminen ja tiedon siirtäminen Taitaja2020-organisaatiolta seuraavalle järjestäjälle, kun mahdollisuus itse tapahtumassa tapahtuvaan oppimiseen peruuntui.

Uusia ratkaisuja valmennukseen

EuroSkills-kilpailuun suuntaavan ammattitaitomaajoukkueen valmennus on pitänyt laittaa uusiksi. Kiitos luovien opettajiemme ja joustavien kilpailijoidemme, valmennukseen on löytynyt uusia ratkaisuja tilanteessa, jossa ammatilliset oppilaitokset ovat kiinni, henkilökohtaiset kontaktit minimoitu ja kaikki mahdollisuudet kansallisiin ja kansainvälisiin harjoituskilpailuihin menetetty. Kaikki maajoukkueleiritys ja eksperttien koulutus tapahtuu luonnollisesti etänä.

Tällä hetkellä suunnitelmissa on edelleen järjestää WorldSkills-kilpailu Shanghaissa syyskuussa 2021 ja Abilympics-kilpailu Moskovassa toukokuussa 2021. Olemme käynnistäneet valmistelut kumpaankin kilpailuun osallistumiseksi. Etenemme askel kerrallaan ja varaudumme muuttamaan suunnitelmia tarpeen mukaan. Samalla pyrimme huolehtimaan siitä, että kaikki osallistujat ja sidosryhmät pysyvät ajan tasalla tilanteessa, jossa tulevaisuus on epävarma.

Haasteet ovat kansainvälisiä

WorldSkills International -järjestö teki jäsenilleen kyselyn ammatillisen koulutuksen ja kilpailutoiminnan tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Kyselyä seuraa strategiakokousten sarja touko-kesäkuussa. Tavoitteena on muokata järjestön toimintaa sellaiseen suuntaan, josta on eniten hyötyä jäsenistölle. Asian merkityksestä kertoo se, että kyselyyn vastasi peräti 62 maata, joka on 85 % järjestön jäsenistöstä.

Vastausten perusteella 60 maassa ammatilliset oppilaitokset ovat joko osittain tai kokonaan suljettuina ja peräti 11 maassa opetus on keskeytetty kokonaan. Vastaajista 43 arvioi, että korona on jo tähän mennessä aiheuttanut merkittävää tai vakavaa haittaa Skills-toiminnalle. Kansallisia tapahtumia, sekä kilpailuja että esimerkiksi messutapahtumia, on jouduttu perumaan ja siirtämään epävarmaan tulevaisuuteen. Tämä aiheuttaa monissa maissa huolta ammatillisen koulutuksen vetovoimasta tulevina vuosina.  Pidemmällä tähtäimellä lähes kaikki vastaajat olivat huolissaan koronan taloudellisista vaikutuksista sekä ammatilliseen koulutukseen että kilpailutoimintaan.

Vastauksista ja keskusteluista välittyi hämmennys ja epävarmuus tulevaisuuden suhteen. Osa vastaajista uskoi, että koronapandemia menee nopeasti ohi ja paluu entiseen normaaliin tapahtuu niin ikään nopeasti. Osa jäsenistä puolestaan epäilee, että vaikutukset ovat pidempiaikaisia eikä paluuta entiseen ei ole, vaan edessä on jonkinlainen uusi normaali.

Vetovoiman edistäjiä tarvitaan edelleen

Mahdollisessa uudessa normaalissa myös WorldSkills-järjestön tavoitteita ja tehtäviä tulee uudelleen arvioida. Järjestön ehdoton vahvuus sen laaja rooli kansainvälisen yhteistyön mahdollistajana ammatillisessa koulutuksessa ja osaamisessa. Uskon, että tälle yhteistyölle on entistä enemmän tarvetta tulevalla koronasta toipumisen kaudella, on se sitten pitkä tai lyhyt, helppo tai kivulias.

Myös Suomessa meidän täytyy yhdessä pohtia, mikä on Skills-toiminnan rooli, millä tavalla teemme työtämme koronan jälkeisessä tulevaisuudessa ja miten voimme rakentaa tulevaisuutta kaiken sen avulla, mitä olemme tässä poikkeustilanteessa oppineet. Meneillään oleva toimintasuunnitelmatyö antaa tähän hyvän mahdollisuuden.

Joka tapauksessa Skills Finlandin tehtävä tulevaisuudessakin on edistää ammatillista osaamista ja ammatillisen koulutuksen vetovoimaa. Tämän tehtävän merkitys ei tule vähenemään.