Skip to main content

Koulutuksen järjestäjän puheenvuoro Suomen ammattitaitomaajoukkueen palkitsemistilaisuudessa

Koulutuskeskus Salpauksen vararehtori Seija Katajiston puhe WorldSkills Kazan 2019 -kilpailuun osallistuneen Suomen ammattitaitomaajoukkueen palkitsemistilaisuudessa 13.9.2019.

3J4A1415_300px.jpgJälleen yksi ammattiosaamisen maailmanluokan tapahtuma on takana. Tänään nautimme onnistumisista ja kohotimme juuri maljan joukkueelle. Samalla kuitenkin myös valmentaudumme seuraavaan koitokseen – EuroSkills 2020 on monen nyt kilpailleenkin seuraava tavoite.

Vaikka nautimme mitaleista – kuten kuuluukin – me suomalaiset emme osallistu ammattitaidon kilpailuihin mitalien takia. Osallistumme oppiaksemme ammattilaisten verkostossa.

Tuskin missään näin suuri määrä alojen huippuosaajia – eksperttejä – kokoontuu ammatillisen osaamisen ja työn tekemisen äärellä. Me haluamme olla sekä oppimassa muilta että kertomassa omista hyvistä käytännöistämme. Työ ja tekeminen ovat kulttuurisidonnaisia myös globalisoituvassa maailmassa, ja siksi kulttuurien ymmärtäminen, erilaisten työtapojen ja myös erilaisten ammatti-identiteettien tunteminen ovat meille osaamista, jolla menestymme kansainvälisessä yhteistyössä ja kilpailussa.

Jokainen ekspertti ja kilpailija on kokenut ja nähnyt valmennuksen ja kilpailun aikana asioita, joilla on arvoa oppimisessa ja kehittämisessä. Tämä arvo syntyy ja kertautuu jakamalla omassa työyhteisössä kollegojen kesken koulutusorganisaatiossa, elinkeinoelämän kumppaneiden kanssa ja koko ammatillisen koulutuksen kentässä.

Osallistumme ollaksemme parempia osaajia – kansakuntana, ammattikuntina ja yksittäisinä kansalaisina. Ammattiosaamisen ja ammatillisen itsetunnon merkitys on moneen kertaan eri yhteyksissä tunnustettu sekä Suomen elinkeinoelämän kilpailukyvyn että ihmisten hyvinvoinnin ja tulevaisuuden uskon osana.

Teillä maajoukkueessa kilpailleilla on tunnustettua huippuosaamista. Olette sitoutuneita osaamisen kehittäjiä ammatillisen osaamisen esimerkkejä ja esikuvia. Teillä on menestymisen kyvyt. Olette yksilöinä huippuja.

Haluamme kuitenkin enemmän. Haluamme kehittää valmennusta ja valmentautumista niin, että kilpailutoiminnassa saatu ajantasainen tieto eri osaamisista on kaikkien ammatteihin opiskelijoiden käytössä. Kilpailuun valmentautumisen tulisi siis olla osa ammattitaidon oppimista ja ammatissa kehittymistä. Jatkuvaa oppimista.

Osallistumme kehittääksemme ammatillista koulutusta. Kokemukset, havainnot ja opitut asiat tulee voida jakaa – ja parastaa – ammattilaisten kansallisissa verkostoissa tutkintotyössä ja koulutusrakenteita kehitettäessä. Vuosien mittaan olemme usein kokoontuneet hakemaan ratkaisuja, joilla kilpailuun valmentautuminen olisi perusteltua, järkevää ja kannustavaa sekä kilpailijan että valmennukseen osallistuvien ammattilaisten ja koulutuksen järjestäjien kannalta.

Nyt kilpailutoimintaamme kannattelevat ammatilliset tutkinnot – perustutkinnot, ammatti-ja erikoisammattitutkinnot, yritysten osallistuminen ja tuki sekä kilpailijoiden, heidän läheisteen ja valmentajien henkilökohtainen sitoutuminen.

Kilpailu WSC-tasolla kuitenkin kovenee. Siksi haluaisin mukaan myös ammatillisen korkea-asteen. Meillä on aikaisempina vuosina ollut maajoukkueessa kilpailijoina ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevia, mutta he ovat näyttäytyneet ammattioppilaitosten kilpailijoina.

Kazanin kisassa Suomen maajoukkueessa oli kilpailijoiden taustaorganisaatioina – yhdessä ammattioppilaitosten kanssa – kaksi ammattikorkeakoulua: Savonia ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpauksen kumppanina Lahden ammattikorkeakoulu. Kokemuksesta totean, että yhteinen tekeminen Lahdessa on kannustavaa ja tuloksekasta. Keskinäinen ymmärrys on lisännyt yhteistyöt joka näyttäytyy opiskelijan mahdollisuuksina. Kilpailutoimintaan liittyvät koulutuksen järjestäjän hyödyt soisin myös ammattikorkeakouluille.

Kiitos kaikille mukana olleille – kanssanne on ilo tehdä!

Kuva: Jarmo Linkosaari