Skip to main content

Halu tehdä yhteistyötä vaatii luottamusta

Haastateltavana ylijohtaja Petri Lempinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Haastattelu on osa Huippuosaamisen opehuone -materiaalia.

Petri-Lempinen 03.jpgMiksi Suomen on tärkeää osallistua ammattitaitokilpailuihin?

Kyse on suomalaisesta osaamisesta, jota ammatillinen koulutus tuottaa työelämään. Jos haluamme menestyä kansakuntana, niin tarvitsemme hyvien perustekijöiden lisäksi huippuosaajia, jotka kykenevät asioihin, joihin ihan kuka tahansa ei pysty. Heidän avullaan meidän elinkeinoelämämme menee eteenpäin.

Kilpailuihin osallistuminen kuvastaa ammatillisen koulutuksen laaja-alaisuutta. Näemme, miten moniin lajeihin eli ammattialoihin meillä on mahdollisuus lähettää kilpailijoita. Toisaalta näemme myös, mihin koulutusjärjestelmämme pystyy.

Toki on sanottava, että meidän ammatillisen perustutkinnon suorittanut nuori ei sillä osaamisella maailmalla pärjää. Sen vuoksi meillä on valmennustoimintaa ja siinä hyödynnetään myös ammatti- ja erikoisammattitutkintoja kilpailuun valmistautumisessa.

Miten tärkeää on oppilaitosten välinen yhteistyö huippuosaamisen tukemisessa ja kilpailutoiminnassa?

Suomi on pieni maa ja meillä on rajalliset resurssit. Meidän tulee tehdä yhteistyötä, jotta pystytään vastaamaan niihin osaamistarpeisiin, joita työelämässä on. Koulutuksen järjestäjien välillä tarvitaan työnjakoa ja valmiutta pyytää apua toinen toiselta.

Yhteistyö yli oppilaitosrajojen on tärkeää, jotta osaamisen innostus ja kiinnostus saadaan yhteen ja päästään seuraavalle tasolle.

Yhteistyössä päästään vertaamaan omaa toimintaa ja suorituskykyä siihen, mitä muilla on. Maailma muuttuu ja koulutuksen tulee muuttua mukana. Näin löytyy kumppaneita, joiden kanssa viedä asioita eteenpäin.

Yhdessä ollaan enemmän.

Mitä se voisi olla käytännössä?

Työyhteisö voi kokea ammatillista kasvua, jos opettaja uskaltaa jakaa kokemuksensa ja ajatuksensa. Sekä yksittäisen opettajan että oppilaitoksen tasolla. Näin pystytään kehittämään sellaisia malleja, jotka hyödyttävät kaikkia.

Halu tehdä yhteistyötä vaatii luottamusta, vaikka siellä toisella puolella Suomea toimivaa kollegaa ei vielä tunnekaan. Kun altistaa itsensä palautteelle, syntyy keskustelua ja asioita päästään viemään eteenpäin.

Millä tavoin Taitaja-tapahtuma edistää suomalaisen huippuosaamisen syntymistä ja näkyvyyttä?

Kilpailutoiminta on käyntikortti suomalaiselle ammatilliselle koulutukselle. Taitaja-tapahtuman avulla näytetään suurelle yleisölle ja elinkeinoelämän päättäjille, mihin tämä koulutus ja sen suorittaneet pystyvät.

Samalla tuomme esiin yhteiskunnassa tarvittavan ammattiosaamisen monipuolisuuden.

Miten tavoittaisimme enemmän opiskelijoita?

Huippuosaamisen kehittämiseksi teemme paljon työtä. Olemme oppimassa, miten tämä jalkautuu jokapäiväiseen tekemiseen. Miten tätä oppia tuodaan arkeen ja opetukseen?

Esitänkin meille kaikille yhteisen haasteen. Miten jokainen ammattiin opiskeleva voisi saada jotain enemmän ja parempaa kuin mitä hän tällä hetkellä saa?

Onko sinulla muita terveisiä opettajille ja oppilaitoksille?

Miten toiminnan merkityksellisyys avataan siellä arjessa niille opettajille tai koulutusaloille, jotka kyseisessä oppilaitoksessa eivät ehkä ole mukana tässä toiminnassa? Miten tätä piiriä voisimme laajentaa?

Jaksan uskoa siihen, että toiminnassa mukanaolo auttaa opettajia kehittymään omassa ammatissaan. Syntyy iloa, oivaltamista ja oppimista myös opettajan työhön.

Miten laajentaisimme sitä piiriä, jotka pystyvät hyötymään tästä, vaikka omia valmennettavia ei olisikaan?

Koskaan ei tule unohtaa, että kisajoukkueen eteen tehtävä työ on samalla osaamisen kehittämistä suomalaisen yhteiskunnan ja Suomen tulevaisuuden eteen.

Huippuosaamisen opehuoneen etusivulle

Miten valmentaa yhdessä huippuosaajia? -osion etusivulle