Skip to main content

Attitydundersökning om yrkesutbildningen

I undersökningen som undervisnings- och kulturministeriet och Skills Finland låtit göra utmanas över tusen elever i årskurs 9 i grundskolan samt deras föräldrar, gymnasieelever och studerande inom yrkesutbildning per telefon. Dessutom intervjuas cirka 100 personer som ansvarar för personalärenden vid företagen och 100 elevhandledare. Med undantag av gymnasieelever görs cirka 50 personliga intervjuer för samma målgrupper. Undersökningen genomfördes 2007, 2010, 2013, 2016, 2018 och 2020.

2020

2018