Skip to main content

Attitydundersökning om yrkesutbildningen

I undersökningen som undervisnings- och kulturministeriet och Skills Finland intervjuades elever i årskurs 9 i grundskolan samt deras föräldrar, gymnasieelever och studerande inom yrkesutbildning, personer som ansvarar för personalärenden vid företagen och elevhandledare.