Skip to main content

WSOS-kehittämiskeskus: WorldSkills Lyon 2024 -kilpailussa käytettävät ammattitaitovaatimukset julkaistu

Ammattitaitovaatimukset ovat ammattitaidon MM-kilpailulajien pohja. Ammattitaitovaatimusten päivittämistä ja kehittämistä johtaa WorldSkillsin ja Skills Finlandin yhteinen WSOS-kehittämiskeskus.

WSOS_1920.jpg

Jokaisen WorldSkills-lajin kilpailutehtävät suunnitellaan niin, että lajin ammattitaitovaatimukset täyttyvät. Kuvassa floristiikkalaji WorldSkills 2022 -kilpailussa. Kuva: WorldSkills.

Päivitetty 1.12.2023: Skills Finland ja WorldSkills ovat todenneet, että WSOS-kehittämiskeskuksen toiminta on niin kiinteä osa WSI:n työtä, että sen ulkoistaminen Suomeen on osoittautunut haastavaksi. Keskuksen johto on päätetty organisoida uudelleen kiinteämmäksi osaksi WSI:n toimistoa. Suomi jatkaa yhteistyötä asiantuntijan roolissa osana kansainvälistä verkostoa. Näin Skills Finlandin ja Suomen ammatillinen koulutus pääsee jatkossakin vaikuttamaan asioihin ja saa ensikäden tietoa toiminnasta.

WorldSkills-kilpailuiden lajit perustuvat kansainvälisiin ammattitaitovaatimuksiin (eng. WorldSkills Occupational Standards, WSOS), joiden pohjalta kilpailutehtävät laaditaan. Näiden avulla taataan, että lajit ovat ajan tasalla ja vastaavat työelämän vaatimuksia globaalisti.

Ammattitaitovaatimusten (Occupational Standards) päivittämisestä ja kehittämisestä vastaa WSOS-kehittämiskeskus (WorldSkills Occupational Standards Development Centre, WSOSDC). Ammattitaitovaatimusten päivitystyön lisäksi keskus tukee ammatillisen koulutuksen kehittämistyötä sekä päivittää WorldSkills-lajikirjon kokonaisuutta. Keskuksen johto on Suomessa, mutta yhteistyöverkosto kansainvälinen.

Ammattitaitovaatimusten päivitys- ja arviointityö tehdään joka toinen vuosi, vuorovuosin kilpailun kanssa. WorldSkills Lyon 2024 -kilpailua varten päivitetyt ammattitaitovaatimukset on nyt julkaistu, ja ne löytyvät WorldSkillsin verkkosivuilta. Kukin osallistujamaa ottaa julkaistut ammattitaitovaatimukset käyttöön tulevaan WorldSkills-kilpailuun valmentautuessa.

WorldSkills Occupational Standards (worldskills.org)

Myös suomalaisia mukana laajassa asiantuntijaverkostossa

Ammattitaitovaatimukset sisältävät lajin osaamisvaatimukset ammattilaistasolla (intermediate job level) sisältäen esimerkiksi teoreettista ja teknistä osaamista sekä muita työelämässä tarvittavia taitoja, kuten työturvallisuuden hallintaa.

Päivitystyö tehdään joka toinen vuosi laajassa asiantuntijaverkostossa, johon kuuluu muun muassa edellisen WorldSkills-kilpailun ekspertit ja kansainvälinen yritysverkosto. Lisäksi ammattitaitovaatimuksia suhteutetaan mm. ILO:n (International Labour Organization) ja ESCO:n (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) tekemiin kansainvälisiin luokituksiin ja tutkimuksiin.

Suomesta on vuoden 2023 päivitystyössä ollut mukana asiantuntijoita yhteensä 11 lajissa. Jokainen heistä on ammatillisen koulutuksen kokenut opettaja ja toiminut WorldSkills-eksperttinä.

Ammattitaitovaatimukset luovat pohjan laadukkaalle MM-kilpailulle

Miksi ammattitaitovaatimuksia kehitetään?

  1. Ammattitaitovaatimukset luovat perustan WorldSkills-kilpailuille. Kilpailutehtävien on tarkoitus kuvata mahdollisimman tarkasti aitoa ammatillista suoritusta.
  2. Yhdenmukaiset ammattitaitovaatimukset tarjoavat WorldSkillsin jäsenmaille vertailupohjaa oman kansallisen ammatillisen koulutuksen ja kilpailutoiminnan kehittämiselle.
  3. Työelämän globalisoitumisen myötä ammattitaitovaatimukset tukevat nuorten aikuisten työelämätaitoja osoittamalla oman osaamisen laajuuden ja tason kansainvälisesti yhdenmukaisella tasolla.

WorldSkills-kilpailujen ammattitaitovaatimusten laatimisperusteet ovat erilaiset kuin Taitaja-kilpailun. WorldSkills-kilpailuissa ammattitaitovaatimukset kuvaavat kansainvälisellä tasolla alalla vaadittavaa huippuosaamista. Taitaja-kilpailussa tehtävät perustuvat ammatillisten tutkintojen perusteisiin ja kotimaan työelämän tarpeisiin.

Miten ammattitaitovaatimuksia luetaan?  

Ammattitaitovaatimukset on esitelty WorldSkillsin verkkosivuilla englanniksi lajeittain (Skills). Huom. WorldSkills-kilpailuissa lajit eivät välttämättä vastaa kokonaista ammatteja, vaan laji voi olla jonkun ammattialan osaa mittaava kokonaisuus.

Lajisivun alussa kuvataan, millaisissa työrooleissa tai ammateissa kyseistä osaamista tarvitaan ja missä työtä voi tehdä (Description of the associated work roles or occupations).

WorldSkills Occupational Standards -kohdassa lajin ammattitaitovaatimukset on jaettu teemoittain eri osa-alueisiin (Sections), jotka vastaavat kyseisen alan vaatimuksiin kansainvälisellä huipputasolla. Näitä osa-alueita voivat olla esimerkiksi työn organisointi ja hallinta, vuorovaikutus- ja viestintätaidot sekä työpiirustusten hallinta.

Jokaisen alueen yhteydessä lukee pistemäärä, joka kuvaa kyseisen kokonaisuuden painoarvoa kilpailun arvioinnissa. Jokaisen lajin kokonaispistemäärä on 100.

Sivun lopussa on lähdeluettelo (References), johon on koottu kunkin lajin ammattitaitovaatimusten päivitysten lähteet ja tutkimukset, joihin tieto pohjautuu.