Skip to main content

WorldSkillsin yleiskokous linjasi tulevaisuuden kilpailuja

WorldSkills-järjestön yleiskokouksessa tehtiin järjestön tulevaisuutta ohjaavia päätöksiä muun muassa lajien järjestämisen ja erilaisten kehittämisprojektien osalta.

WSIGA_yhteiskuva_verkkoon.jpg

Suomesta yleiskokoukseen osallistuivat viestintäpäällikkö Katja Katajamäki (vas.), tekninen delegaatti Hannu Immonen, virallinen delegaatti Marja Vartiainen, WSOS-keskuksen projektijohtaja Petra Morbin ja toiminnanjohtaja Maria Ekroth. Lisäksi WorldSkills oli kutsunut mukaan WSOS-keskuksen hallituksen jäsenen Eija Alhojärven ja Expert’s Facultyn jäsenen Vesa Iltolan Gradiasta.

WordSkillsin yleiskokous järjestetään vuosittain: kilpailuvuonna kilpailun yhteydessä ja välivuonna erillisenä yleiskokousviikkonaan. Tällä kertaa jäsenmaat kokoontuivat Dubliniin 24.–28.9.2023. Varsinaiset yleiskokouspäivät olivat maanantai ja torstai. Tiistaina ja keskiviikkona kokoonnuttiin päätöksiä valmistelevien komiteoiden (Competition Commitee ja Strategic Develeopment Committee) kokouksiin. Lisäksi asioita valmisteltiin erilaisissa työryhmissä, esimerkiksi jäsenmaiden viestinnästä ja markkinoinnista vastaavat Marketing & Communication Officerit kokoontuivat Mar&Com Working Groupiin, yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita käsiteltiin Equality, Diversity and Inclusion (EDI) -työryhmässä ja kokeneiden eksperttien Experts Facultyssa kehitettiin eksperttien työhön ohjeistusta.

Yleiskokouksessa tehtiin seuraavat päätökset:

  • Kirgistan valittiin järjestön 86. jäsenmaaksi.
  • Kroatia valittiin vuoden 2025 yleiskokouksen järjestäjäksi.

Suomen tekninen delegaatti Hannu Immonen osallistui Competition Committeen (entinen Technical Committee) kokouksiin. Niissä käsiteltiin erityisesti lajien järjestämiseen liittyviä asioita.

Yleiskokous hyväksyi seuraavat komitean ehdotukset:

  1. Pilotoidaan tehtävien (test project) käännökseen online-työkalua 4–5 lajissa. Näin voidaan saada kaikille kilpailijoille oikeus saada tehtävä omalla kielellä. Uudistus tukee myös kestävää kehitystä, sillä tulkkien mukaan ottamisesta voidaan toivottavasti tulevaisuudessa luopua.
  2. Tarkennetaan ehtoja, joilla joukkueenjohtaja (Team Leader) pääsee lajialueelle tapaamaan kilpailijaa. Jatkossa pääsyyn pitää pyytää lupa.
  3. Aikaa, jolloin ekspertti ja kilpailija voivat keskustella keskenään lajialueella (Open communication) lyhennettiin puolesta tunnista 15 minuuttiin ja kuulemisaika on vain aamulla. Laji voi halutessaan päättää, että kuulemisaika on myös iltapäivällä.
  4. Ekspertit eivät jatkossa saa nähdä tuloksia ennen palkintojenjakoa. Tällä uudistuksella halutaan pitää jännitys yllä päättäjäisiin saakka.

Strategic Development Committeen ehdotuksista hyväksyttiin seuraavat:

  1. Linjattiin periaatteet, joiden mukaan vanhoja lajeja poistuu ja uusia lajeja otetaan mukaan. Valmistelutyö tehdään WSOS-kehittämiskeskuksen ja WSI:n yhteistyönä.
  2. WorldSkills-kilpailun parhaat pisteet saaneelle kilpailijalle myönnettävän Albert Vidal -palkinnon ehtoja muutettiin niin, että sitä ei voida jakaa kilpailijalle, jonka lajissa on vähemmän kuin kuusi kilpailijaa. Lajia ei myöskään oteta mukaan maiden väliseen pistevertailuun.
  3. Vahvistettiin, että WorldSkills jatkaa tiettyjen projektien, erimerkiksi museo ja arkisto, WSOS-keskus, EDI ja erityisesti vaikuttavuuden tutkimiseen keskittyvän Research Council, parissa.

WSOS-kehittämiskeskus (WorldSkills Occupational Standards Development Centre) oli esillä ohjelmassa useampaan otteeseen. Maria Ekroth esitteli keskuksen toimintaa yleiskokouksen ensimmäisenä päivänä ja projektijohtaja Petra Morbin toisena. WorldSkillsin ja Skills Finlandin välisissä kokouksissa sovittiin, että keskuksen hallituksen jäsen Eija Alhojärvi toimii mentorina keskuksen käynnistysvaiheessa.

Yleiskokouksessa myös palkittiin toimijoita erilaisilla huomionosoituksilla. Kaikki WorldSkills Competition 2022 Special Editionin järjestäjämaat saivat kunniakirjan. Henkilökohtaisissa palkitsemisissa Tapio Kattaiselle myönnettiin kunniakirja (Certificate of Merit) pitkäaikaisesta työstä WorldSkillsin hyväksi.

Lue lisää WorldSkillsin yleiskokouksen tunnelmista viestintäpäällikkö Katja Katajamäen blogista.

Lisätietoja

Tekninen delegaatti Hannu Immonen, hannu.immonen@turku.fi, 050 594 8260

Virallinen delegaatti Marja Vartiainen, marja.vartiainen@vantaa.fi, 040 865 6567

Viestintäpäällikkö Katja Katajamäki, katja.katajamaki@skillsfinland.fi, 040 732 0691