Skip to main content

Valmennusjärjestelmän uudet linjaukset

Skills Finlandin hallitus on tehnyt uusia linjauksia koskien Suomen EuroSkills- ja WorldSkills-huippuvalmennusjärjestelmää.

Suomen_joukkue_1920.jpg

Kilpailijoiden huippuvalmennuksen avulla kehitetään suomalaista ammatillista koulutusta. Kuva EuroSkills Gdansk 2023 -kilpailusta. Kuva: Klaudia Chojnacka / WorldSkills Europe.

Skills Finland on kehittänyt valmennusjärjestelmän, jonka tavoitteena on entistä osaavampi työvoima, ammatillisen koulutuksen imagon ja laadun kehittäminen sekä yritysten ja oppilaitosten välisen yhteistyön vahvistaminen.

Valtakunnallinen valmennusverkosto koostuuValmennuskuvio_suomi.png ammatillisista oppilaitoksista ja yrityksistä.
Valmennuksesta vastaavat koulutetut Skills-lajipäälliköt ja -huippuvalmentajat.

Valmennuksen aikana nuoret suorittavat ammattitutkintoja, erityisammattitutkintoja tai niiden osia.

Tavoitteena on kehittää uusia opetusmenetelmiä ja syventää yhteistyötä ammatillisen koulutuksen ja elinkeinoelämän välillä.

Jokaisen lajin valmennusta koordinoi Skills-lajipäällikkö. Kansainvälisiin kilpailuihin lähtee Suomesta ekspertti eli tuomari jokaiseen lajiin, johon lähetämme kilpailijan. Hän osallistuu kilpailijan valmennukseen yhdessä lähivalmentajien kanssa.

Valmennusjärjestelmän linjaukset

Skills Finland ry:n hallitus on linjannut 31.8.2023 kokouksessa seuraavaa.

1. Suomi ei lähetä kilpailuihin eksperttiä ilman kilpailijaa

Pää- ja varapääekspertti voi lähteä kilpailuihin ilman kilpailijaa. Uuden lajin ekspertin taustataho on voi päättää, lähettääkö ekspertin ilman kilpailijaa. Muissa tapauksissa ekspertti ei voi lähteä ilman kilpailijaa.

2. Ekspertin ja lajipäällikön tulee olla eri henkilöt

Valmennusrinkiin halutaan mahdollisimman monta eri toimijaa, jotta valmennus ja osaaminen jakaantuisi usemman opettajan ja oppilaitoksen kesken. Mikäli lajissa ei ole lajipäällikköä, tarkoittaa se, ettei lajissa ole toimivaa valmennusrinkiä ja näin ollen Suomi ei osallistu näihin lajeihin WorldSkills- ja EuroSkills-kilpailuissa. Mikäli lajissa on vain yksi toimija, hänen lopettaessaan lajin toiminta usein tyrehtyy täysin. Kun toimijoita on useampi, on jatkuvuus taattu.

3. EuroSkills- ja WorldSkills-eksperteiksi valitaan eri henkilöt

Useamman eri toimijan kanssa osaaminen leviää laajemmalle ja eri henkilöt voivat tarvittaessa toimia toistensa varahenkilöinä. Mikäli lajissa on vain yksi toimija, hänen lopettaessaan lajin toiminta usein tyrehtyy täysin. Kun toimijoita on useampi, on jatkuvuus taattu.

Mikäli hakijoita on vain yksi, voidaan sama henkilö valita toisenkin kilpailun ekspertiksi. Uudet ekspertit haastatellaan aina ennen valintaa ja lisäksi kokeneen ekspertin kohdalla arvioidaan hänen suoriutumistaan ekspertin tehtävissä aiemmissa kilpailuissa.

Lisätietoa

Teija Ripattila
huippuvalmennuspäällikkö
teija.ripattila@skillsfinland.fi
040 455 2020