Skip to main content

Skills Finland får extra förstärkning

Juho Viitanen började vid årsskiftet som sakkunnig inom särskilt stöd på deltid. Samuil Uzunov utför under året civiltjänst vid Skills Finland. Sari Mäenpää fortsätter som Mästares tävlingschef.

Yrkesinstitutet Luovi erbjuder expertis

Juho Viitanen har börjat som sakkunnig i särskilt stöd vid Skills Finland. Juhos huvudsyssla är arbetet som utbildningschef vid Yrkesinstitutet Luovis enhet i Helsingfors. Yrkesinstitutet Luovi erbjuder en arbetsinsats för Skills Finland.
Petri Hämäläinen som tidigare fungerade i rollen övergick till att arbeta på heltid inom Luovis projekt Osaamista ja työvoimaa kiertotalouteen (Kompetens och arbetskraft för cirkulär ekonomi).

Juho, hur känns det att börja vid Skills Finland?Juho_Viitanen.png

– Jag inleder arbetet med stor entusiasm och motivation. Jag ser fram emot vad som väntar. Det är fantastiskt att vara med i Skills Finlands verksamhet och hämta med mitt eget kunnande i arbetet. Förväntningarna och tankarna är redan i detta skede starkt riktade mot evenemanget Abilympics & Mästare 2027. Det finns mycket nytt att lära sig, men genom gott samarbete och genom att göra saker tillsammans vet jag att det här blir en fantastisk resa!

Vad är ditt huvudsakliga arbete vid Luovi, hurdana saker ingår där?

– Jag är utbildningschef vid Yrkesinstitutet Luovi. Jag ansvarar för den handledande utbildningen som helhet vid verksamhetsstället i Helsingfors. Jag tänker själv att mitt arbete är att möjliggöra. Min uppgift är att se till att bakgrundsmaskineriet fungerar så att personalen kan koncentrera sig fullt ut på sitt arbete.

Hur ser du på betydelsen av särskilt stöd inom yrkesutbildningen?

– Utan särskilt och krävande särskilt stöd skulle många studerande i Finland bli utan det stöd som de behöver för att utexamineras till ett yrke och därigenom hitta en väg till arbete och ett gott liv. Särskilt stöd inom yrkesutbildningen ger personer med anpassad arbetsförmåga möjlighet att få sysselsättning. För arbetsgivaren är rekryteringen av en person med anpassad arbetsförmåga en möjlighet att visa att man också tar ansvar för personer som behöver mer stöd. Varje arbetsgemenskap berikas av sina unika särdrag. Det är också samhälleligt betydelsefullt att alla som behöver särskilt och krävande särskilt stöd erbjuds likvärdiga utbildningsmöjligheter.

Hurdant samarbete skulle du i framtiden vilja bygga upp med de allmänna läroanstalterna?

– Med hjälp av samarbete kan vi höja vår egen kompetens, få synpunkter, bredda nätverken och framför allt agera för att höja uppskattningen för den gemensamma yrkesutbildningen. Samarbetsformerna och -sätten beror på behoven. Framtidens behov styr samarbetsmodellerna, men för min del hoppas jag att vi kommer att samarbeta så att vi alla kan utvecklas.

Yrkesinstitutet Luovi har många erfarenheter av gott samarbete, vi har bland annat verkat i gemensamma verksamhetsmiljöer med allmänna läroanstalter. Samarbetet måste bygga på ömsesidig respekt för varandras arbete och kompetens. När vi formar samarbetet tävlar vi inte som läroanstalter, utan utnyttjar kompetensen på bägge sidor vilket är i de studerandes intresse.

Mästare-medaljör utför civiltjänst

Samuil Uzunov utför civiltjänst på Skills Finlands kontor fram till slutet av 2024. Han har utexaminerats som merkonom och student från Perho Liiketalousopisto och även tävlat i Mästare. Samuil deltog i databehandlingsgrenen 2022 och 2023 och fick medaljplacering båda gångerna.Samuil_Uzunov.png

Samuil, vad består dina arbetsuppgifter av?

– Till mina arbetsuppgifter hör kontorsarbete, upprätthållande och uppdatering av register, informationssökning, mötestjänster, eventuella inhopp vid montrar, lagerarbeten och att fungera som bud. Utöver dessa fylls mina dagar av många olika uppgifter.

Vad väntar du mest på under din tjänstgöring?

– Jag väntar mest på att få bekanta mig med Skills Finlands personal, sätta mig in i verksamheten och delta i olika evenemang. Jag önskar också att jag kunde bekanta mig med och arbeta med Skills Finlands stora nätverk och vara till hjälp även för dem.

Hur kom du just till Skills Finland för din civiltjänstgöring?

– Jag såg Skills Finland rf i Civiltjänstcentralens sökmotor för tjänstgöringsplatser. Namnet lät bekant och jag besökte föreningens webbplats. Jag blev förvånad när jag märkte att de ju är Mästare-evenemangets bakgrundsorganisation! Jag har tävlat i Mästare i Björneborg 2022 och Esbo 2023. I databehandling uppnådde jag första gången silvermedalj och andra gången guld. Min egen Mästare-upplevelse var så positiv och minnesrik att jag inte kunde låta bli att söka denna unika tjänstgöringsplats.

Vilka yrkesmässiga framtidsdrömmar har du?

– Jag har redan varit nästan två år inom fastighetsförvaltningsbranschen vid Reilu Isännöinti Oy, vilket har varit en mycket givande arbetserfarenhet. Det skulle vara fantastiskt att utvecklas inom branschen och "svinga mig upp" till mer inflytelserika arbetsuppgifter.

Sari Mäenpää fortsätter som tävlingschef för Mästare

Sari Mäenpää som från och med augusti 2023Sari_Maenpaa.png skött uppgiften som tävlingschef för Mästare fortsätter som tävlingschef. Tävlingschefen samarbetar intensivt med arrangörerna av Mästare-evenemanget, de regionala Mästare9-ansvariga, de regionala Mästare-utvecklingsgrupperna och andra medlemmar i vårt nätverk för att långsiktigt utveckla Mästare och garantera kvaliteten.
 
– I Mästare-arbetet möter man experter inom spetskompetens nu och i framtiden. Tillsammans med dem erbjuder vi alla intresserade en möjlighet att anta utmaningen och delta i nätverket av toppexperter, säger Sari.

Mer information

Verksamhetsledare Maria Ekroth, maria.ekroth@skillsfinland.fi, 040 707 9114

Sakkunnig i särskilt stöd Juho Viitanen, juho.viitanen@luovi.fi, 040 319 3354

Civiltjänstman Samuil Uzunov, samuil.uzunov@skillsfinland.fi

Mästare-chef Sari Mäenpää, sari.maenpaa@skillsfinland.fi, 046 875 2763