Skip to main content

Föreslå Årets Skills-aktör

Vårt Skills-nätverk består av de mest engagerade experterna. Men tycker du att någon av dem reser sig över de andra? Fyll i blanketten senast fredag 26.4.

2024 03 26 Vuoden_Skills-toimija_uutinen_1280x900.jpg

En belöningskommitté som tillsatts av Skills Finlands styrelse utser årligen en Årets Skills-aktör bland de många experterna i vårt nätverk. Priset delas ut vartannat år för inhemsk och internationell tävlingsverksamhet.

Under tidigare år har Business College Helsinki belönats 2022 för sin aktiva Mästare-verksamhet och specialyrkesläroanstalternas Ameo-nätverk 2023 för aktivt deltagande i den internationella Abilympics-verksamheten.

År 2023 betonar vi företagssamarbete och de studerandes delaktighet

Du har nu möjlighet att föreslå en person, ett team eller en organisation som du anser har främjat den inhemska tävlingsverksamheten på ett utmärkt sätt till Årets Skills-aktör. Teamet kan också bestå av aktörer från flera olika läroanstalter.

I år vill vi belöna verksamhet som särskilt väl har beaktat samarbete med företag samt ungas delaktighet och välfärd. Vi söker exemplariska handlingar som har hjälpt unga att hitta sin egen kompetens och specialitet. Det är också fråga om ansvarsfullhet; hur arbetsgemenskapen förhåller sig till olika människor i arbetsgemenskapen och tävlingsverksamheten.

– Unga kan ofta ha en känsla av okunnighet och av att inte riktigt komma med i arbetsgemenskapen. Då unga upplever att de uppskattas ökar även välbefinnandet. En högklassig introduktion har här en nyckelroll, säger Patrik Tanner vid SAKKI ry, medlem i belöningskommittén.

– Ungas delaktighet är viktig i samarbetet med arbetslivet. Det begränsar sig inte enbart till ett tävlingsevenemang, utan kräver att partnerskapet förs in i vardagen, konstaterar Tuomas Syyrakki vid Mästares långvariga företagspartner Würth.

Till belöningskommittén hör också Tuula Antola från Omnia, Skills Finlands expert på särskilt stöd Juho Viitanen från Luovi, Mästare-chef Sari Mäenpää och kommunikationschef Katja Katajamäki.

Hur deltar man?

Använd blanketten och föreslå en aktör som på ett utmärkt sätt främjat den inhemska tävlingsverksamheten. Kandidaten kan vara från den egna organisationen eller någon annan organisation. Kom ihåg årets teman i motiveringarna: företagssamarbete samt ungas delaktighet och välbefinnande.

Fyll i blanketten senast fredag 26.4.

Årets Skills-aktör belönas med Skills-träffar på Mästare-evenemanget.

Mer information

Katja Katajamäki
belöningskommitténs sekreterare
katja.katajamaki@skillsfinland.fi, tfn 040 7320691