Skip to main content

Medlemskap

Skills Finlands medlemmar har möjlighet att påverka föreningens utveckling och verksamhetsinriktning till exempel genom styrelsearbete eller genom att ge utvecklingsförslag med hjälp av en årlig medlemsenkät. Medlemmarna är bland de första som får information om aktuella informationsärenden och inbjudningar till evenemang som ordnas av Skills Finland.

tarjoilija_banneri.jpg

Skills Finland är en ideell förening vars medlemmar är till exempel alla de största anordnarna av yrkesutbildning i Finland. Skills Finlands medlemmar har möjlighet att påverka föreningens utveckling och verksamhetsinriktning. Föreningens ordinarie möte utser föreningens styrelse och beslutar i sista hand hur verksamheten ska utvecklas och resurserna allokeras. Dessutom är medlemmarna bland de första som får information om aktuella informationsärenden och inbjudningar till evenemang som ordnas av Skills Finland. De kan även skicka in utvecklingsförslag med hjälp av en årlig medlemsenkät.

Skills Finlands medlemmar är med och stöder alla ungas möjligheter att uppnå sin egen spetskompetens samt ökar yrkesutbildningens kvalitet och dragningskraft. Med hjälp av tävlingar i yrkesskicklighet utvecklar vi tillsammans framtidens arbetskraft.

Medlemsförmåner

Medlemmarna kan påverka föreningens verksamhet genom att delta i årsmötet, svara på den årliga medlemsenkäten, vars svar styrelsen använder som grund för planeringen, samt genom att utse en styrelse för föreningen.

Det är förmånligare för Skills Finlands associations- och stödmedlemmar att delta i semifinalen och finalen för FM-tävlingen Mästare i yrkesskicklighet. Anmälningsavgiften täcker deltagandet i både semifinalen och finalen. Anmälningsavgiften för de som deltar i Mästare-tävlingen är 240 €/tävlande för Skills Finlands medlemsläroanstalter och 440 € / tävlande för övriga.

Anmälningsavgiften för de som deltar i MästarePLUS-tävlingen är 160 € / tävlande för Skills Finlands medlemsläroanstalter och 240 €/tävlande för övriga.

Internationella yrkesskicklighetstävlingar erbjuder en möjlighet att se det arbete som yrkespersoner på internationell nivå utför och att ta med sig kompetens till yrkesutbildningen i Finland. Skills Finlands medlemmar har möjlighet att delta i internationell verksamhet genom att skicka experter och tävlande via oss samt genom att delta i träningsgruppernas verksamhet.
Medlemmarna får nyhetsbrevet Skillsletter cirka sju gånger per år, där vi berättar om aktuella ärenden i föreningen.

Bli medlem

Man kan välja mellan att vara associations-, stöd- eller personmedlem. Mer information om hur man fyller i medlemsansökan ges av kansliföreståndare Maria Atzmon, maria.atzmon@skillsfinland.fi.

Medlemsavgifter

 • Personmedlemmar 30 €
 • Associationsmedlemmar som anordnar yrkesutbildning:
  • Grundavgift 500 €
  • Avgift per elev 0,25 €/studerandeår

Antalet studerande bestäms på basis av antalet studerande inom yrkesinriktad grundexamen och grundexamen på högskolenivå.

 • Övriga associationsmedlemmar:
  • Nationella organisationer och stora företag 1 600 €
  • Små och medelstora företag och andra sammanslutningar 420 €

Stödmedlemsavgift och stödavgift

 • Personmedlemmar 30 € + 10 €
 • Associationsmedlemmar som anordnar yrkesutbildning, grundavgift 500 € + 100 €
 • Nationella organisationer och stora företag 1600 € + 250 €
 • Små och medelstora företag och andra sammanslutningar 420 € + 50 €

Stödavgiften kan betalas av en aktör som inte är medlem, men som vill stöda föreningens verksamhet med önskat belopp antingen en gång eller regelbundet.

Medlemmar

Läroanstalter / samkommuner

Associationsmedlemmar