Tillgänglighetstutlåtande

På skillsfinland.fi webbsidan tillämpas lagen om tillhandahållande av digitala tjänster enligt vilken alla offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga. Detta betyder att webbsidan ska uppfylla de krav som fastställs i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. nivåerna A och AA.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbsidan skillsfinland.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande har skapats 30.3.2020.

Utlåtandet grundar sig på en intern undersökning på huruvida webbsidan uppfyller kraven i direktivet (EU) 2016/2012.

Utlåtandet har preciserats senast den 8.4.20.

Den digitala tjänstens tillgänglighetsstatus

Webbsidan uppfyller till stora delar de krav som förutsätts i lag.

Den digitala tjänstens icke-tillgängliga innehåll (enligt WCAG kriterier)
1. (WCAG 1.1.1) En del av bilderna som visas inom tjänsten saknar beskrivande textmotsvarigheter.
2. (WCAG 1.4.3) En del av PDF-dokumenten har kontrastproblem.
3. (WCAG 1.4.3) Brister vid en del av länkarnas kontraster (orange på vitt, kontrast 2.8:1).
4. (WCAG 1.4.3) Brister vid en del av menyernas kontraster (orange på vitt, kontrast 2.8:1).
5. (WCAG 1.1.1.) Vissa av PDF-dokumenten innehåller bilder som saknar beskrivande textmotsvarigheter.
6. (WCAG 1.3.1) Vissa av PDF-dokumenten innehåller sidhuvud och fotnoter som ej länkats till texten och tolkning av dem är problematiskt vid användning av skärmläsare.
7. (WCAG 1.4.3) Brister vid en del av knapparnas kontraster (vitt på orange, vitt på grönt).

Vi försöker åtgärda bristerna under det kommande årets gång.

Innehåll utanför tillämplig lag

Följande innehåll/funktioner är inte tillgänglig, eftersom lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) inte täcker dem.

Skills Finlands YouTube-kanal har videoinnehåll som publicerats före 23.9.2020. En del av innehållet saknar texter/bildtolkning. Videoinnehåll som publicerats före 23.9.2020 behöver inte enligt lagen göras tillgängligt eller tas bort.

Webbsidan innehåller PDF-dokument som publicerats före 23.9.2018, och dessa dokument måste således inte göras tillgängliga eller tas bort enligt lagen.

Respons on kontakt

Märkte du en tillgänglighetsbrist på vår webbsida? Meddela oss om den så försöker vi vårt bästa för att åtgärda bristen.

Respons via e-mail: viestinta@skillsfinland.fi

Skills Finlands kommunikationsavdelning ansvarar för webbsidans tillgänglighets och hanteringen av respons.

Verkställighetsförfarande

Om du märker en tillgänglighetsbrist på webbsidan, meddela först webbsidans administratör. Det kan ta upp till 14 dagar att få ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du fått, eller du inte alls fått ett svar inom två veckor, kan du meddela din respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Läs mera om hur du kan göra ett klagomål och hur saken behandlas på Regionalförvaltningsverkets tillgänglighetskrav.fi webbsida.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000