Skip to main content

MEDDELANDE: Finlands yrkeslandslag inledde träningen – "En studieresa till den egna yrkeskunskapen”

Finlands yrkeslandslag har börjat träna inför tävlingen WorldSkills Lyon 2024. Under det första landslagslägret fokuserade man på att skapa laganda och mental träning.

maajoukkue.jpg

Finlands yrkeslandslag 2024. Bild: Roni Rekomaa / Skills Finland.

Finlands yrkeslandslag består av 22 unga toppexperter inom sitt område. De deltar inom sina yrkesgrenar i VM i Lyon 10–15.9.2024. Tävlingen omfattar 62 grenar och finländarna deltar i 20 av dessa. Grenar är bland annat skönhetsvård, grönbyggande, svetsning, konditoriarbete, snickare och kundservice på hotell. Landslaget samlades i mitten av januari till ett landslagsläger i Helsingfors, där tyngdpunkten låg på att göra lagmedlemmarna bekant med varandra och skapa laganda.

Jetro Virta, som tävlar i grenen Automobile Technology, studerar vid Savon ammattiopisto. Han ser yrkesskicklighetstävlingen som en möjlighet att utveckla sin yrkesskicklighet.

– Jag vill utmana mig själv. Detta är en studieresa till den egna yrkeskunskapen. I en sådan här internationell verksamhet får man se hur saker och ting görs i andra länder. Den know-howen kan tillämpas i arbetslivet i framtiden, säger Jetro.

– Under landslagslägret har målen blivit ännu klarare och jag har också fått tips för mentala förberedelser. Det är viktigt att inse vad som ger en bra känsla för arbetet att man känner sig avslappnad och lugn.

Bilbranschens lektor Mika Saroma från yrkes- och vuxeninstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto är grenens finländska domare och deltar i Jetros träningsteam. Syftet med hans deltagande är inte bara att stöda den tävlande, utan också att utveckla läroanstalten och hela bilbranschen.

– Ur lärarens synvinkel utvecklar detta den egna kompetensen och bidrar till att bilda nätverk. Att diskutera undervisningen i andra länder utvidgar den egna synen och tankesätten kring hur vi i Finland kan utveckla undervisningen och tävlingsverksamheten inom branschen.

WorldSkills och Finlands yrkeslandslag

WorldSkills, alltså VM i yrkesskicklighet för unga, ordnas nästa gång i Lyon i Frankrike 10–15.9.2024. Tävlingen WorldSkills Lyon 2024 omfattar sammanlagt 62 grenar som representerar olika yrken inom yrkesutbildningen, från närvårdare till svetsare och från kock till elinstallatör. Antalet tävlande är cirka 1 500 och mässan Eurexpo Lyon inväntar 250 000 besökare.

De tävlande är högst 22 år gamla toppexperter inom sina yrkesbranscher. Experterna fungerar som sakkunniga och domare i tävlingen. Experterna är ofta yrkeslärare och träningen inför tävlingarna görs som en del av samarbetet mellan yrkesutbildningen och arbetslivet.

Från Finland deltar ett officiellt landslag med 22 tävlande och 22 experter i tävlingen. Finlands lag deltar i sammanlagt 20 grenar.

Bakgrundsteamet till Finlands yrkesskicklighets landslag består av 15 yrkesläroanstalter och deras samarbetspartner. Som medlem i den internationella organisationen WorldSkills ansvarar Skills Finland för att skicka ut laget och för landslagsträningen. Den grenspecifika träningen sker vid läroanstalter och inom företag.

Målet för Finlands deltagande i WorldSkills-tävlingarna är att utveckla den finländska spetskompetensen och internationalisera yrkesutbildningen. Varje tävlandes mål är att nå åtminstone Medallion for Excellence-utmärkelsen som beviljas för en prestation som är bättre än genomsnittet i grenen.

Mer information

Finlands yrkeslansdlag (pdf)

WorldSkills Lyon 2024 websidan

Lagledare Teija Ripattila, tel. 040 455 2020, teija.ripattila@skillsfinland.fi

Kommunikationschef Katja Katajamäki, tel. 040 732 0691, katja.katajamaki@skillsfinland.fi