HANKINNAT

Julkista tukea saavana organisaationa Skills Finland noudattaa hankinnoissaan hankintalakia ja hankintoja koskevia säädöksiä.

Avoimista tarjouskilpailuista tiedotamme hankintailmoitukset.fi-sivuston kautta. Pienemmissä hankinnoissa lähetämme tarjouspyynnöt suoraan vähintään kolmelle mahdolliselle tarjoajalle.

Tarjouspyntö: Ammattiosaaja- ja Mitt yrke -julkaisujen painaminen ja jakelu

Vastaukset lisäkysymyksiin (pdf)