Skip to main content

Mästare-tävlingen

Mästare är Finlandsmästerskap i yrkesskicklighet. I Mästare tävlar framtidens experter och proffs om FM-medaljer i yrkesskicklighet i nästen 50 olika grenar med över 400 tävlande.

Hyvinvointiteknologia_voittajat_1920px.jpg

Vinnare av välfärdsteknologi i Mästare2022 Björneborg. Bild: Marina Malkova / Skills Finland.

En del av grenarna är MästarePLUS-grenar, riktade till elever med behov av särskilt stöd, och i vissa grenar deltar även internationella tävlanden samt gymnasie- och yrkeshögskoleelever som visar upp sitt kunnande.

Till Mästare kan alla yrkesstuderande som fyller 22 år under tävlingsåret eller är yngre anmäla sig. Tävlingen arrangeras årligen.

Regler

Mästare-tävlingens regler (pdf)

Mästare9-tävlingens regler (pdf)

Mästare-regler på finska

Materialbank

Gamla Mästare-uppgifter går att utnyttja vid undervisning, även om eleverna inte förbereder sig inför en tävling. Med hjälp av dem kan utbildningen personifieras och eleverna ges nya utmaningar. I materialbanken hittar man uppgifter från FM-tävlingar, MästarePLUS och Mästare9.

Materialbanken

Skills-forum

Skills-forum, som upprätthålls av Skills Finland och WorldSkills International (WSI), är den officiella kommunikationskanalen för Mästare-styrgrupperna. Alla diskussioner som har koppling till arrangemangen äger rum på forumet. På så vis är diskussionerna och materialen lättillgängliga för arrangören och till hjälp många år framöver.

Skills-forum