Skip to main content

MästarePLUS-grenarna

I MästarePLUS-grenarna för studerande som behöver särskilt stöd är tävlingstiden något kortare än normalt och tävlingens specialbehov kan beaktas.

TaitajaPLUS_1920px.jpg

MästarePLUS Fastighetsskötsel -gren. Bild: Miikka Järvenpää / Skills Finland.

För studerande med behov av särskilt stöd finns det tre olika alternativ för att delta i Mästare:

  • En studerande som under tävlingsåret är 22-år gammal eller yngre kan delta genom att kvalificera genom sin egen grens semifinal.
  • Utöver Mästare-grenarna organiseras det PLUS-grenar som är riktade till studerande med behov av särskilt stöd, i vilka det tävlas om FM-medaljer, precis som i Mästare. Det tävlas i 3–5 PLUS-grenar och de varierar mellan olika år. MästarePLUS-grenarna har ingen åldersgräns, men de tävlande måste vara yrkesstuderande. MästarePLUS-grenarna har precis som Mästare-grenarna semifinaler, genom vilka man kvalar till finalen.
  • Ifall det inte arrangeras en MästarePLUS-tävling i ens egna yrke, kan en studerande som under tävlingsåret är 22-år gammal eller yngre kan delta som en s.k. +1-tävlare. Då tävlar han eller hon inte om FM-medaljer utan är med för upplevelsen och för att tävla med sig själv. De grenar i vilka det är möjligt att delta som +1-tävlare varierar årligen.

Internationellt i Abilympics

International Abilympics -tävlingen arrangeras vart fjärde år någonstans i världen, senast i Metz, Frankrike i 2023. Nästa Abilympics-tävlingen ordnas i 2027. Tävlingen för tävlande med behov för speciellt stöd består av dryga 30 olika grenar och har hundratals tävlande för tiotals olika länder. Skills Finland skickar Finlands lag till tävlingen.

Kom med

Alla studeranden vid en yrkesutbildningsanstalt för vilka det gjorts ett beslut om särskilt stöd kan delta i Abilympics. Läroanstalterna anmäler studerandena till Mästare-semifinalerna och Abilympics-kvalen.