Skip to main content

Mästare9-tävlingen

Mästare9 är en munter och flitig hantverksskicklighetstävling, som tar med sig såväl 7.–9.-klassister som publiken. Det fartfyllda evenemanget är ett roligt sätt att bli bekant med olika yrken.

Taitaja9_2019.jpg

Mästare9-tävlingen. Bild: Essi Kultanen / Skills Finland.

Mästare9-tävlingen är lekfull men uppgifterna kräver kvickhet och kreativitet. Samma skola kan delta med flera lag. Deltagarna är elever i grundskolans 7.–9.-klasser, och lagen kan bestå av elever från olika årskurser (7.–9.). Lagens medlemmar kan vara från olika klasser men måste vara från samma skola.

Skeden av tävlingen

Mästare9-tävlingen har tre olika skeden:

  • Lokaltävlingar, de bästa lagen avancerar till de regionala tävlingarna.
  • Regionaltävlingar, det bästa laget i varje region avancerar till finalen.
  • Finalen, arrangeras i samband med det nationella Mästare-evenemanget.

Material

Områdesansvariga för Mästare9 (pdf)

Områdesindelning (pdf)

Mästare9-tävlingens regler (pdf)

Material för tävlingsarrangörer i Dropbox