Skip to main content

Mästare-evenemanget

Taitaja_kuva_1500.jpg

Mästare är yrkesutbildningens storevenemang, som organiserats för första gången år 1988. Vid Mästare-tävlingarna tävlar unga yrkesstuderande om FM-medaljer i grenar som grundar sig på olika yrkesexamina. Förutom en tävlingsplats är Mästare en mötesplats för experter som arbetar runt yrkesutbildningen samt ett skyltfönster om yrkesutbildning för intresserade.

Skills Finland agerar som evenemangets stödorganisation, och ger ut arrangeringstillstånd till en läroanstalt inom yrkesutbildningen varje år.

Nästa Mästare-evenemanget ordnas i Oulu 18.–20.5.2021. Läs mera från Mästare2021's webbsidor.

Mästare i framtiden

Läroanstalterna och Skills Finland har kommit överens om en modell, enligt vilken arrangören för mästare inte längre väljs ut på basis av ansökningar, utan arrangörerna bestäms tillsammans för ett antal år framöver. Under våren 2017 avtalades det om arrangörerna för åren 2020–2033.

Mästare2021 Uleåborg
Mästare2022 Björneborg
Mästare2023 Esbo
Mästare2024 Kuopio
Mästare2025 Åbo
Mästare2026 Seinäjoki
Mästare2027 Lahtis
Mästare2028 Joensuu
Mästare2029 Tammerfors
Mästare2030 Helsingfors
Mästare2031 Vasa
Mästare2032 S:t Michels
Mästare2033 Lapland

Aktuellt