Skip to main content

Kontaktuppgifter

Besöksaddress

Simonsgatan 12 B 24, 00100 Helsingfors

Nätfakturering

EDI-kod: 003710859708
Förmedlarkod: 003708599126
FO-nummer: 1085970-8

Om det inte är möjligt att skicka nätfakturor kan fakturan skickas per e-post till: fennoa.FI.P.158387-1@docinbound.com (en faktura och dess bilagor som pdf-filer).

Personal

Maria Atzmon

Kansliföreståndare
050 569 5977
maria.atzmon@skillsfinland.fi

Maria Ekroth

Verksamhetsledare
040 707 9114
maria.ekroth@skillsfinland.fi

Emmi-Maria Husu

Ledningsassistent
050 544 6197
emmi-maria.husu@skillsfinland.fi

Petri Hämäläinen

Tävlingskoordinator, särskilt stöd
040 319 3124
petri.hamalainen@luovi.fi

Petri Hörkkö

Mästare-chef
050 523 9696
petri.horkko@skillsfinland.fi

Hannu Immonen

Teknikchef
Teknisk delegat, WorldSkills
050 594 8260
hannu.immonen@turku.fi

Katja Katajamäki

Kommunikationschef
040 732 0691
katja.katajamaki@skillsfinland.fi

Anni Ketola

Kommunikationsassistent
044 595 9257
anni.ketola@skillsfinland.fi

Jenni Paakkari

Sakkunnig inom webbkommunikation, Mitt yrke
041 469 4491
jenni.paakkari@skillsfinland.fi

Katri Pokkinen

Project Director, WorldSkills Occupational Standards Development Centre (WSOS)
+358 50 354 5031
katri.pokkinen@skillsfinland.fi

Teija Ripattila

Ansvarig mästartränare
Officiell delegat och ordförande, WorldSkills Europe
040 455 2020
teija.ripattila@skillsfinland.fi

Tuija Vento

Grafisk formgivare
050 369 7491
tuija.vento@skillsfinland.fi

Finlands delegater i internationella organisationer

Seija Rasku

Officiell delegat, WorldSkills
seija.rasku@minedu.fi

Hannu Immonen

Teknikchef
Teknisk delegat, WorldSkills
050 594 8260
hannu.immonen@turku.fi

Teija Ripattila

Ansvarig mästartränare
Officiell delegat och ordförande, WorldSkills Europe
040 455 2020
teija.ripattila@skillsfinland.fi

Tapio Kattainen

Teknisk delegat, WorldSkills Europe
Business College Helsinki
tapio.kattainen@bc.fi

Petteri Ora

Styrelsemedlem,
International Abilympic Federation
petteri.ora@kiipula.fi

Skills-nätverket

Mästare2022 Björneborg (mästare2022.fi)

Skills Finland styrelse och arbetsutskott

Skills-grenanledare 2021–2023 (pdf), på finska

Skills-coacher 2021–2023 (pdf), på finska