Skip to main content

Upphandlingar

I egenskap av organisation som får offentligt stöd följer Skills Finland upphandlingslagen och bestämmelserna om upphandling i sina upphandlingar.

Vi informerar om öppna anbudsförfaranden via webbplatsen hankintailmoitukset.fi. Vid mindre upphandlingar skickar vi anbudsförfrågan direkt till minst tre potentiella anbudsgivare.