Skip to main content

Styrelse

Skills Finlands styrelse samlas 5–6 gånger om året. Styrelsens medlemmar binder sig till att främja föreningens syfte och att agera i samklang med föreningens ändamål. Styrelsen sköter föreningens affärer i enlighet med lag och regler, samt föreningens beslut. Förutom Utbildningsstyrelsen och läroanstalterna har lärar- och studerandeorganisationer samt arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Ordförande Seija Rasku, utbildnings- och kulturministeriet, undervisningsråd

Diana Bergroth-Lampinen, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Taitaja2022-tävlingsledare

Kari Hyytiä, Industrifacket rf, expert på yrkesutbildning

Helena Kahl, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO, ordförande

Anne Karppinen, Riveria, Mästare2019-tävlingsledare

Pirjo Kauhanen, Gradia, rektor

Jukka Kosunen, Savon ammattiopisto, biträdande rektor

Veli-Matti Lamppu, AMKE ry, verkställande direktör

Mervi Lehtinen, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, expert

Seija Mahlamäki-Kultanen, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, chef

Riina Nousiainen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, utbildningspolitisk expert

Petteri Ora, Kiipulan ammattiopisto, utvecklingschef

Taija Paasilinna, Utbildningsstyrelsen, undervisningsråd

Aino Pohjanvirta, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry, generalsekreterare

Leena Pöntynen, Teknologiateollisuus ry, utbildningschef

Tuulikki Similä, Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö, fondchef

Jouko Sohlberg, Autoalan Keskusliitto AKL ry, teknisk chef

Elias Tenkanen (representanten Jutta Vihonen), Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry

Marja Vartiainen, Suomen Yrittäjät, sakkunnig för utbildningsärenden

Mari Vasarainen, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, verkställande direktör

Arbetsutskott

Arbetsutskottet är ett organ som förbereder styrelsens arbete, som samlas 9–10 om året, och gör beslut med den kompetens styrelsen givit den. Arbetsutskottet följer på en operativ nivå med att arbetsplanen, föreningens mål och budgeten uppfylls, samt föreningens likviditet.

Seija Rasku
Ordförande
040 095 8845
seija.rasku@minedu.fi

Jouko Sohlberg
Vice ordförande
040 090 4003
jouko.sohlberg@akl.fi

Petteri Ora
Medlem
050 3003 764
petteri.ora@kiipula.fi

Pirjo Kauhanen
Medlem
040 766 7805
pirjo.kauhanen@gradia.fi

Maria Ekroth
Sekreterare
040 707 9114
maria.ekroth@skillsfinland.fi