Styrelse

Skills Finlands styrelse samlas 5–6 gånger om året. Styrelsens medlemmar binder sig till att främja föreningens syfte och att agera i samklang med föreningens ändamål. Styrelsen sköter föreningens affärer i enlighet med lag och regler, samt föreningens beslut. Förutom Utbildningsstyrelsen och läroanstalterna har lärar- och studerandeorganisationer samt arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Ordförande Seija Rasku, utbildnings- och kulturministeriet, undervisningsråd

Susanna Aro, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK), utbildningschef  

Olli-Pekka Heinonen, Utbildningsstyrelsen, generaldirektör

Anne Karppinen, Riveria, Mästare2019-tävlingschef

Pirjo Kauhanen, Gradia, rektor

Päivi Koppanen, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, 2:a viceordförande; OAJ:n Ammatilliset Opettajat ry OAO, ordförande; Tampereen ammattikorkeakoulu, lektor

Jukka Kosunen, Savon ammattiopisto, biträdande rektor

Mikko Laakkonen, Servicefacket PAM rf, utbildildningspolitisk arbetskraftsexpert

Veli-Matti Lamppu, AMKE ry, verkställande direktör

Mervi Lehtinen, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, expert

Seija Mahlamäki-Kultanen, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, chef

Riina Nousiainen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, utbildningspolitisk expert

Petteri Ora, Kiipulan ammattiopisto, utvecklingschef

Leena Pöntynen, Teknologiateollisuus ry, utbildningschef

Tuulikki Similä, Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö, fondchef

Jouko Sohlberg, Autoalan Keskusliitto AKL ry, teknisk chef

Elias Tenkanen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, ordförande

Marja Vartiainen, Suomen Yrittäjät, sakkunnig för utbildningsärenden

Mari Vasarainen, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, verkställande direktör

Arbetsutskott

Arbetsutskottet är ett organ som förbereder styrelsens arbete, som samlas 9–10 om året, och gör beslut med den kompetens styrelsen givit den. Arbetsutskottet följer på en operativ nivå med att arbetsplanen, föreningens mål och budgeten uppfylls, samt föreningens likviditet.

Seija Rasku
Ordförande
040 095 8845
seija.rasku@minedu.fi

Jouko Sohlberg
Vice ordförande
040 090 4003
jouko.sohlberg@akl.fi

Petteri Ora
Medlem
050 3003 764
petteri.ora@kiipula.fi

Pirjo Kauhanen
Medlem
040 766 7805
pirjo.kauhanen@gradia.fi

Eija Alhojärvi
Sekreterare
040 820 0126
eija.alhojarvi@skillsfinland.fi