Skip to main content

Styrelse och arbetsutskott

Styrelsen, som består av högst 20 personer, väljs på föreningens ordinarie möte. Skills Finlands styrelse samlas 5–6 gånger om året. Styrelsens medlemmar binder sig till att främja föreningens syfte och att agera i samklang med föreningens ändamål. Styrelsen sköter föreningens affärer i enlighet med lag och regler, samt föreningens beslut. Förutom Utbildningsstyrelsen och läroanstalterna har lärar- och studerandeorganisationer samt arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Ordförande Marja Vartiainen, Suomen Yrittäjät

Tuula Antola, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Mästare2023 Esbo

Diana Bergroth-Lampinen, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Mästare2022 Björneborg

Kari Hyytiä, Industrifacket rf

Anni Järvinen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helena Kahl, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO

Anu Kilkku, Ammattiopisto Live

Maiju Korhonen, Elintarviketeollisuusliitto ry

Jukka Kosunen, Savon ammattiopisto, Mästare2024 Kuopio

Saku Lehtinen, AMKE ry

Seija Mahlamäki-Kultanen, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Sari Ojajärvi, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Taija Paasilinna, Utbildningsstyrelsen

Aino Pohjanvirta (representanten Eemeli Rajala), Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry

Sirkku Purontaus, Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry

Aale Päivinen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry

Janne Suntio, Rakennusteollisuus RT / Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus

Tuomas Syyrakki, Würth Oy

Arbetsutskott

Arbetsutskottet är ett organ som förbereder styrelsens arbete, som samlas 9–10 om året, och gör beslut med den kompetens styrelsen givit den. Arbetsutskottet följer på en operativ nivå med att arbetsplanen, föreningens mål och budgeten uppfylls, samt föreningens likviditet.

Marja Vartiainen
Ordförande
marja.vartiainen@yrittajat.fi

Sirkku Purontaus
Vice ordförande
sirkku.purontaus@redu.fi

Anu Kilkku
Medlem
anu.kilkku@inlive.fi

Maiju Korhonen
Medlem
maiju.korhonen@etl.fi