Skip to main content

Medlemskap

Bli medlem

Skills Finland är en icke-vinstdrivande förening, som alla landets största arrangörer av yrkesutbildning är medlemmar i. Om du inte ännu är en medlem, och vill bli en, kontakta Maria Atzmon, maria.atzmon@skillsfinland.fi. Du kan välja mellan associations- stöd- eller personmedlemskap.

Medlemskostnader

 • Personmedlemmar 30 €
 • Associationsmedlemmar som arrangerar yrkesutbildning:
  • Baskostnad 500 €
  • Kostnad per elev 0,25 € / studerandeår

Mängden studerande bestäms på basis av hur många studeranden som avlägger en grundexamen eller grundexamen på högskolenivå.

 • Andra associationsmedlemmar:
  • Nationella föreningar och stora företag 1600 €
  • Små- och medelstora företag 420 €

Stödmedlemskapskostnad och stödkostnad

 • Personmedlemmar 30 € + 10 €
 • Associationsmedlemmar som arrangerar yrkesutbildning 500 € + 100 €
 • Nationella föreningar och stora företag 1600 € + 250 €
 • Små- och medelstora företag 420 € + 50 €

Stödkostnaden kan även betalas av en sådan aktör, som inte är medlem och inte vill bli medlem, men som vill stöda föreningens aktiviteter, antingen genom en engångsföreteelse eller regelbundet, med en summa som aktören själv bestämmer.

Medlemskapets fördelar

Som medlem kan du vara med och påverka genom att delta i föreningens årsmöte.

Om er läroanstalt är en associations- eller stödmedlem i Skills Finland, är deltagandet i Mästare-tävlingens semifinaler billigare. Anmälningskostnaden täcker deltagandet i både semifinalen och i finalen. Mästare-tävlingens deltagarpris är 240€ / tävlare för Skills Finlands medlemmar och 440€ / tävlare för andra. MästarePLUS-tävlingens kostnader är 160€ / tävlare för Skills Finlands medlemmar och 240€ / tävlare för andra.

Som medlem får du det elektroniska nyhetsbrevet Skillsletter i din e-post ca. sju gången om året. På detta sätt hänger du med i vad vi håller på med och hur olika projekt framskrider.

Medlemmar

Föreningen stöds av undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, läroanstalterna och yrkesutbildningens arrangörer, samt centrala arbetsmarknads- och utbildningssektorns föreningar.

Läroanstalter / samkommuner

Associationsmedlemmar