Föreningen

Skills Finland r.f. främjar uppskattning av finsk yrkesutbildning och -kunnighet både inom Finland som internationellt. Den år 1993 grundade, icke-vinstdrivande, föreningen gör samarbete med andra grupper med liknande värden och ändamål.

Skills Finland rf:s stödgrupper är utbildnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och de läroanstalter som utövar yrkesutbildning samt centrala aktörer inom arbetsmarknads- och utbildningssektorn.

Mest uppmärksamhet fångar den årligen organiserade Mästare-Tävlingen. Mästare-tävlingen är en väg för studerande att komma med och träna samt delta i internationella yrkesskicklighetstävlingar. Skills Finland organiserar landslagets tävlingsresa samt koordinerar och utvecklar träningen. En speciell utmaning för föreningen var att organisera yrkes-VM år 2005 i Helsingfors.