Skip to main content

Om tävlingen

EuroSkills är en yrkeskunskapstävling som äger rum vartannat år, och organiseras nästa gång i Graz, Österrike 6.–10.1.2021.

Det finska laget valdes genom öppna kvaltävlingar under hösten 2019. EuroSkills-tävlarna får vara högst 25 år gamla. Förutom tävlare kommer det att finnas experter från Finland som agerar som domare i tävlingen.

Tävlingsgrenarna representerar brett de olika branscherna inom yrkesutbildningen. WorldSkills-tävlingen består av grenar inom bygg-, IKT-, industri- och servicebranscherna, de kreativa branscherna samt bil- och logistikbranschen.

En del av grenarna fokuserar på en enda uppgift under hela tiden, i andra grenar gör man flera mindre arbeten. Bland annat har frisörerna gjort flera olika arbeten, som frisyrer och färgningar. I catering- och närvårdargrenarna går varje deltagare i tur och ordning och genomför sin uppgift, medan snickare har en fast arbetsplats där de arbetar på samma möbel i fyra arbetsdagar.

Finlands landslag sänds till tävlingen av Skills Finland tillsammans med sin samarbetspartners.

Besök evenemanget

Publiken får följa tävlingsprestationerna på nära håll, vilket gör evenemanget intressant för besökarna och spännande för tävlarna. Även om man får följa tävlingsprestationen på nära håll är det absolut förbjudet att tala med tävlarna eller på annat sätt störa deras prestation.

Lagets Tidtabell

Skills Finlands landslagsläger svetsar ihop laget och tävlarna får tips för hur de kan öka sin fysiska och mentala prestanda. Varje tävlare tränar dessutom på sin yrkeskunnighet tillsammans med sin(a) coach(er) samt med grenens expert, alltså domare.

  • Experterna blir valda på basis av ansökningar under hösten 2019
  • De tävlande väljs ut genom kvaltävlingar hösten 2019
  • Laget publiceras i december 2019
  • Landslagsläger och domarträning ordnas under året 2020
  • EuroSkills Graz 2020 6.–10.1.2021

Historia

Den första EuroSkills-tävlingen organiserades år 2008 i Rotterdam. Sedan dess har Finland varit med i alla EuroSkills-tävlingar.

Finska tävlare har alltid hämtat hem en eller flera medaljer från EuroSkills. Det berättar om den finska yrkesutbildningens och träningens höga nivå samt om den motivation de unga tävlarna har för att träna.

Skills Finland sänder även landslaget till yrkes-VM WorldSkills, som ordnas alternerande år med EuroSkills. Nästa WorldSkills-tävling äger rum hösten 2021 i Shanghai, Kina.

Stipendium för unga tävlande

Käsiteollisuuden Edistämissäätiö och Skills Finland rf har tillsammans kommit överens om samarbete, vars syfte är att stöda ungdomar som valts till yrkeslandslaget för WorldSkills-, EuroSkills-, eller Abilympics-tävlingarna i grenar med relation till handkunnighet i form av ett stipendium. Mera information och ansökningsblankett (pdf) på finska.

Mer information

Kommunikationschef Katja Katajamäki, katja.katajamaki@skillsfinland.fi, t. +358 407 320 691.