35 Restaurangservice / Restaurant Service

Servitören arbetar i restauranger och kaféer i servitörs-, kundservice- och försäljningsuppgifter. I sitt arbete ansvarar servitören även för lokalernas trivselnivå.

Till tävlingsuppgifterna gör olika moduler, som består bland annat av kundservicesituationer och drink- och dukningsuppgifter.

Tävlare Leila Karhunen

Åbo yrkesinstitut

Leila har avlagt en dubbelexamen, och är utexaminerad som både servitör och student. Nu arbetar hon vid restaurang NOOA i Åbo och avlägger via läroavtal en yrkesexamen inom branschen. Leilas intervju är på finska.

Expert Sari Tarvainen

Savon ammattiopisto

Experten agerar som sakkunnig och domare inom grenen vid EuroSkills Graz 2020-tävlingen och vid förberedelserna innan den.

Till träningsteamet hör även grenledare Raisa Cantos (Gradia) som utvecklar och koordinerar grenens verksamhet i Finland.

Stödgrupper