41 Närvårdare / Health and Social Care

Närvårdaren främjar kundens hälsa, fysiska och psykosociala välmående samt rehabilitering. Hon möter sina kunder som individer och respekterar deras värderingar och erfarenheter.

tävlare Lea Fältros

Yrkesakademin i Österbotten

För närvarande studerar jag till närvårdare vid Yrkesakademin i Österbotten. Vid mina studier har jag specialiserat mig på sjukvård och omsorg. I framtiden kan jag även tänka mig utföra fortsatta studier.

Jag har tävlingserfarenhet från Mästare2019-semifinalen. När det gäller tävlandet är jag är mest intresserad av att utmana mig själv och se vad jag klarar av.

Jag kommer bland annat att öva på att göra några olika case och också läsa in mig på olika saker inom vården. Jag tränar i skolan med min tränare.

Från tävlingsresan väntar jag mest på att få se ett annat land och träffa nya människor. Mitt mål är att göra mitt bästa och nå bästa möjliga placering.

Mitt motto är att morgondagen själv får bära sina bekymmer. Varje dag har nog av sin egen plåga. Ta en dag i taget, fast man har mycket att göra och känner sig stressad över det.

Under fritiden tycker jag om att vara med mina vänner, spela piano, sticka och vara utomhus.

expert Nina Kauppinen

Omnia

Experten agerar som sakkunnig och domare inom grenen vid EuroSkills Graz 2020-tävlingen och vid förberedelserna innan den.

Till träningsteamet hör även grenledare Anni Launonen (Stadin ammatti- ja aikuisopisto) som utvecklar och koordinerar grenens verksamhet i Finland. Som tränare agerar Maria Nyberg (Yrkesakademin i Österbotten).

stödgrupper