30 Kauneudenhoito / Beauty Therapy

Inom skönhetsvården utförs bland annat flera olika sorters hud-, massage- och försköningsbehandlingar samt rådgivning inom skönhetsvårdsfrågor. Goda sociala kunskaper är en del av yrket. Tävlingsuppgifterna innehåller mångsidiga vårduppgifter och kundservice.

Tävlare Monna Järvinen

Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Monna har avlagt en grundexamen inom skönhetsvårdsbranschen samt en CIDESCO-examen vid Stadin ammatti- ja aikuisopisto. Idag fördjupar hon sitt kunnande genom hårbranschens grundstudier. Monnas intervju är på finska.

Expert Susanna Korpinen-Back

Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Experten agerar som sakkunnig och domare inom grenen vid EuroSkills Graz 2020-tävlingen och vid förberedelserna innan den.

Till träningsteamet hör även grenledare Anne Lohiniva (Suomen Kosmetologien Yhdistys ry) som utvecklar och koordinerar grenens verksamhet i Finland.

Stödgrupper

Stadin ammatti- ja aikuisopiston logo