19 Automaatioasennus / Industrial Control

Automationsmontören ansvarar för montering, idrifttagning och underhåll av maskiner och system inom processhantering inom industrin.

tävlare Jesse Leskinen

Savon ammattiopisto

Jesse arbetar vid Savon Automaatio i Sorsakoski. Han har avlagt grundexamen inom el- och automationsbranschen (automationsmontör och elmontör). I nuläget fortsätter studierna till automationsmontörs yrkesexamen vid sidan av arbetet och tränandet inför tävlingen. Jesses intervju är på finska.

Expert Juha Ahanen

Turun ammatti-instituutti

Experten agerar som sakkunnig och domare inom grenen vid EuroSkills Graz 2020-tävlingen och vid förberedelserna innan den.

Till träningsteamet hör även tränare och grenledare Jarmo Kainumaa (Luksia). Till grenledarens uppgifter hör grenens utvecklande och koordinerande i Finland.

stödgrupper