Träningssystem

Skills Finland har utvecklat ett träningssystem, vars syfte är att utbilda kunniga arbetstagare, främja yrkesutbildningens image och kvalitet samt förstärka samarbetet mellan företag och läroanstalter.

En del av de unga som deltar i träningen siktar på de internationella yrkesskicklighetstävlingarna, medan andra tränar inför arbetslivet.

Träningen koordineras av grenledningsgrupper, som består av bland annat av representanter från arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt läroanstalterna. Varje grupp koordineras av en grenansvarig. Till de internationella tävlingarna skickar Finland en expert, det vill säga domare, för varje gren Finland deltar i. Experten deltar också i träningen tillsammans med de andra tränarna.

Mera information:

 

 

Stipendium för unga tävlande

Käsiteollisuuden Edistämissäätiö och Skills Finland rf har tillsammans kommit överens om samarbete, vars syfte är att stöda ungdomar som valts till yrkeslandslaget för WorldSkills-, EuroSkills-, eller Abilympics-tävlingarna i grenar med relation till handkunnighet i form av ett stipendium. Mera information och ansökningsblankett (pdf) på finska.