Skip to main content

Om de internationella tävlingarna

Finlands landslag deltar turvis vartannat år i EuroSkills- och vartannat år i WorldSkills-tävlingen. Abilympics-tävlingen för experter i behov av särskilt stöd ordnas ungefär vart fjärde år.

37752154846_5d84d30b98_o.jpg

Emeliina Papinniemi vann guld i konditorgrenen i tävlingen WorldSkills Abu Dhabi 2017. På bilden Emeliina med andra medaljer. Bild: WorldSkills.

Med hjälp av tävlingarna och förberedelserna inför dem stöds internationaliteten för yrkesutbildningen i andra stadiet. Detta stöds även av det stora nätverk och av internationella aktörer och experter som bildats runt tävlingarna samt nätverkets olika forum. Från Finland är de ungdomar med i de internationella tävlingarna i yrkesskicklighet som varit mest framgångsrika i träningen. Till träningen blir man utvald bland annat genom Mästare-tävlingen eller direkt genom läroanstalterna eller företagen. Det slutgiltiga valet till landslaget görs genom kvaltävlingar.

WorldSkills

WorldSkills-tävlingen är en internationell yrkesskicklighetstävling som äger rum vartannat år. Det tävlas om VM i cirka 50 olika grenar, som representerar yrkesutbildningens olika branscher. I största delen av grenarna kan tävlarna fylla 22 under tävlingsårets gång eller vara yngre än det.

Tävlingarna och förberedningen inför dem stöder yrkesutbildningens internationalitet. Detta stöds även av att det runt tävlingarna formats ett stort nätverk av internationella aktörer och sakkunniga. Från Finland deltar de ungdomar som haft mest framgång i träningen. De tävlande väljs bland annat via Mästare-tävlingarna eller direkt via läroanstalter eller bolag. Det slutgiltiga beslutet om deltagarna görs på basis av kvaltävlingar.

WorldSkills-tävlingarnas organiseringsrättigheter delas av den WorldSkills International -organisationen. Skills Finland blev en medlem i organisationen (f.d. IVTO) år 1988. Redan nästa år var Finlands yrkeslandslag med och tävlade i Birmingham. Finland organiserade WorldSkills-tävlingen år 2005 i Helsingfors.

Finlands officiella delegat är Skills Finlands ordförande, undervisningsråd Seija Rasku från utbildnings- och kulturministeriet. Teknisk delegat är Skills Finlands teknikchef, rektor Hannu Immonen från Åbo yrkesinstitut.

EuroSkills

Yrkesskicklighets-EM, EuroSkills ordnas vartannat år. I tävlingen tävlar studerande eller ungdomar som redan är i arbetslivet i ungefär 50 grenar. I tävlingen läggs fokus på lagtävlingar och nya yrken. Tävlarna är mellan 18–25 år gamla.

Från Finland deltar de ungdomar som haft mest framgång i träningen. De tävlande väljs bland annat via Mästare-tävlingarna eller direkt via läroanstalter eller bolag. Det slutgiltiga beslutet om deltagarna görs av Skills Finland på basis av kvaltävlingar.

Skills Finland har varit med i WorldSkills Europe (f.d. ESPO), sedan dess grundande, år 2007. Finlands officiella delegat är Skills Finlands ansvariga mästartränare Teija Ripattila, som också är styrelsemedlem i organisationen. Finlands tekniska delegat är lektor Tapio Kattainen från Business College Helsinki.

International Abilympics

Via yrkesskicklighetstävlingar för specialgrupper främjas yrkesutbildningen för specialgrupper och medvetenheten och uppskattningen för den ökar globalt. Samtidigt främjas samarbetet mellan läroanstalter och näringslivet. Ett mål med verksamheten är även att bygga upp nya nätverk och förbättra ungdomarnas möjligheter i arbetslivet. Abilympics ordas vart fjärde år.

Skills Finland blev en medlem i International Abilympic Federation (IAF) år 2005. Finland deltog i Abilympics-tävlingen för första gången år 2007 i Japan. Petteri Ora från Kiipulasäätiö är Skills Finlands representant i IAF och är även styrelsemedlem.