Skip to main content

Så här deltar du

Årligen deltar tusentals människor från yrkesutbildningsanstalter, företag, föreningar och andra organisationer i yrkesskicklighetstävlingar i Finland och utomlands. Tävlingsverksamheten ger en möjlighet att utveckla det egna kunnandet samt skapa nya kontakter för både studerande och lärare samt personer som redan är i arbetslivet. Dessutom är de en utmärkt plats för samarbete mellan utbildning och företagsvärlden. Det finns flera sätt att delta i tävlingsverksamheten. Nedan presenteras ett antal exempel på hur man kan komma med i verksamheten.

Se kommande tävlingars tidpunkter på evenemangskalendern.

Tävlare

Vi söker årligen unga tävlare till de internationella EuroSkills-, WorldSkills och International Abilympics-tävlingarna. Vi meddelar via våra webbsidor när tävlare söks. Ansökningsperioden sker oftast ca. ett år före den relevanta tävlingen.

Tävlarna väljs till laget genom öppna kvaltävlingar. Från Finland söks det tävlare i grenar för vilka Skills Finland nämnt en grenledare och en expert. Kvaltävlingarna arrangeras av grenledaren. Skills Finland gör de slutliga besluten om lagets sammansättning på basis av grenledarnas förslag.

Studerande kan även delta i träningsprogrammen, även utan att vara tävlare. För mera information kontakta den relevanta grenledaren.

Expert

Vi söker årligen experter för att agera som domare och sakkunniga vid de internationella EuroSkills-, WorldSkills och International Abilympics-tävlingarna. Vi meddelar via våra webbsidor när experter söks. Ansökningsperioden sker oftast ca. ett år före den relevanta tävlingen. Experter väljs på basis av ansökningar och intervjuer.

Skills Finlands mål är att tävlingsverksamheten skulle nå så många läroanstalter som möjligt. Då skulle så många som möjligt ha en möjlighet att utveckla den egna verksamheten genom tävlingsverksamheten. Till följd av detta gäller som huvudregel att samma person inte kan agera som både expert och grenledare.

Grenledare

Grenledare väljs får två år i sänder, och deras uppgift är att utveckla och koordinera grenens verksamhet i Finland. Vi meddelar via våra webbsidor när ansökningsperioden för grenledare är öppen.

Tränare

Deltagandet i internationella tävlingar kräver en stenhård träningsperiod av tävlaren. Förberedelserna inför tävlingen sker i en träningsgrupp, som ofta består av en grenledare, expert och tränare. Tränaren kan exempelvis vara en lärare inom branschen eller någon i arbetslivet eller en tidigare tävlare. Ansökningar till träningsgruppen sker genom att kontakta grenledaren.

Vi uppmanar även tränare att söka till att bli Skills Finlands officiella tränare. Att vara officiell tränare skapar inga extrakostnader. Man kan anmäla sig till officiell tränare när som helst, det finns ingen särskild ansökningsperiod. Mera information fås av Skills Finlands ansvarige mästartränare Teija Ripattila.

Samarbetspartner

Tävlingsverksamheten ger företag en ypperlig chans att vara med i branschens utbildning och dess utveckling. Det finns flera former av partnerskap. Ett företag kan exempelvis erbjuda maskiner, apparater eller material för tävlare och få synlighet i gengäld. De kommande EM och VM mästarna är goda rollmodeller för bland annat unga som funderar på sina framtida studieval. Å andra sidan kan ett företags representant delta som tävlare, expert, grenledare eller tränare.

Ett partnerskap inom en viss gren kan diskuteras med grenens grenledare. Företag som är intresserade av att samarbeta med hela laget kan kontakta Teija Ripattila.

Kontakt

Teija Ripattila

Ansvarig mästartränare
Officiell delegat, WorldSkills Europe
040 455 2020
teija.ripattila@skillsfinland.fi