Publikationer och material

Attitydundersökning om yrkesutbildningen

Den senaste forskningen genomfördes av IROResearch Oy på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet och Skills Finland rf i oktober–december 2018. Under forskningens gång intervjuades det sammanlagt via telefon 1 050 niondeklassister i grundskolan, gymnasieelever, studerande inom yrkesutbildningen samt niondeklassisternas föräldrar. Därutöver intervjuades personalansvariga för 100 företag och 100 studiehandledare. Med undantag för gymnasieeleverna genomfördes det sammanlagt 52 personliga intervjuer med samma målgrupper. Forskningen är en fortsättning på forskning som genomförts åren 2007, 2010, 2013 och 2016.

2018

Attitydundersökning om yrkesutbildningen 2018, huvudsakliga slutsatser (pdf)

Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande

mittyrke_kansi_2020.jpg
Mitt yrke

Tidningen ger unga information om olika alternativ inom yrkesutbildningen. Den passar även utmärkt till att delas ut under föräldrakvällar.  I tidningen presenteras alla yrkesutbildningsområden, examina och utbildningsprogram. Tidningen utkommer en gång om året. Den ges ut av undervisnings- och kulturministeriet och Skills Finland.

Tidningen Mitt Yrke 2020–2021 (pdf)

Tidningen Mitt Yrke 20192020 (pdf)

Tidningen Mitt Yrke 2018–2019 (pdf)

Ett tryckt exemplar kan beställas av www.subjectaid.fi